kopernik5b

Witamy na oficjalnej stronie
XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie!

Kolejny sukces Polaków na zawodach Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków

Reprezentacja Polski na Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków otrzymała srebrny medal  zajmując ósme miejsce w rankingu ogólnym. Zawody odbyły się w dniach 19-25.07.2018 na Uniwersytecie Renmin w Pekinie. Reprezentacja Polski została wyłoniona podczas Turnieju Młodych Fizyków 2018, którego finał został rozegrany 10 kwietnia br. w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W skład drużyny wchodzili: Michał Bucoń (kapitan), Zofia Dziekan (XXXIII LO), Adam Gałązka (XXXIII LO) oraz Igor Sadalski – licealiści oraz członkowie Klubu Naukowego Fenix. W całorocznych przygotowaniach drużynie pomogli Łukasz Gładczuk oraz Radost Waszkiewicz, poprzedni złoci medaliści turnieju oraz założyciele klubu. Podczas konkursu zmierzyły się ze sobą 32 drużyny z całego świata. W trakcie pięciu intensywnych dni rywalizacji, uczestnicy mieli okazję prezentować swoje rozwiązania problemów i o nich dyskutować. Konkurs składał się z 17 problemów badawczych, których tematem było między innymi zbadanie zmiany koloru ze stopniem rozdrobnienia substancji, wyjaśnienie powstawania promiennych rozbłysków na zdjęciach latarni wykonanych nocą czy omówienie zasady działania zaworu Tesli. Turniej stanowił także niepowtarzalną okazję do międzykulturowej wymiany doświadczeń i poznania innych pasjonatów fizyki z całego świata. Trzymamy kciuki za przyszłe sukcesy. Następne zawody Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków zostaną rozegrane za rok na Politechnice Warszawskiej.

 

Z radością informujemy, że wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy maturalne.

Serdecznie gratulujemy!

 

W dniach od 2 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

sekretariat naszej szkoły przyjmuje interesantów

w dni robocze w godzinach 10:00 - 14:00.

 

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom uzyskania wysokich wyników z egzaminu gimnazjalnego, które przedstawiają się następująco:

Nasza szkoła Wola Warszawa Mazowsze
Język angielski  - podst 100 79 84 72
Język angielski - rozsz 97 65 70 57
Język francuski - pods 100 67 79 64
Język francuski - rozsz 100 69 80 60
Historia i wos 85 69 69 61
Język polski 91 76 76 70
Matematyka 86 63 64 55
Nauki przyrodnicze 86 64 66 59
Język rosyjski  - pods 100 60 82 60
Język rosyjski  - rozsz 98 94 81 42
 
kopjpg
Numer
Złota szkoła
W naszym liceum uczniowie przygotowują się do studiowania w Polsce i za granicą na wielu różnych kierunkach. Wyposażamy uczniów w umiejętności językowe dzięki prowadzonym na wysokim poziomie lekcjom języka angielskiego, w tym konwersacjom z „native speakerami” oraz dwujęzycznemu nauczaniu innych przedmiotów: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki, historii, WOS. Na lekcjach tych przedmiotów nauczyciele, którzy są gruntownie wykształconymi, doświadczonymi praktykami, realizują polską podstawę programową oraz poszerzają wiedzę uczniów o terminologię anglojęzyczną; lekcje są częściowo prowadzone w języku angielskim. W związku z tym uczniowie są przygotowani do matury, ale także do korzystania z literatury, zbiorów zadań czy źródeł informacji w języku angielskim. Obowiązkowo wszyscy uczniowie klas pierwszych uczestniczą w 6 lekcjach języka angielskiego tygodniowo, w tym 1 prowadzi „native speaker”. Uczniowie mają do wyboru (oprócz angielskiego) trzy języki obce: francuski, hiszpański i niemiecki, których nauka odbywa się w grupach międzyklasowych, zgodnie ze stopniem zaawansowania uczniów. Zajęcia dodatkowe organizowane dla uczniów obejmują wiele różnych dziedzin, są to zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, konkursów, ale również zajęcia mające na celu pomoc uczniom mającym zaległości lub trudności w nauce. Powstające kółka zainteresowań uzależnione są od pasji i chęci uczniów – jeśli tylko zbierze się grupa zainteresowanych uczniów, dokładamy starań, aby zajęcia mogły się odbywać. Uczniowie uczestniczą w międzynarodowym programie współpracy szkół z Finlandii, Szwecji, Szkocji i Włoch, konferencjach międzynarodowych, wymianach młodzieżowych (m. in. roczny program Rotary International Youth Exchange z USA, Brazylią, Meksykiem, Australią i Francją).

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Regulamin rekrutacji
Prezentacja dla kandydatów i rodziców
Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie

Kierunki kształcenia w latach 2018-2021
Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji

Harmonogram działań gimnazjalisty
Harmonogram działań szkoły ponadgimnazjalnej

Wykaz konkursów Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjum
Wykaz olimpiad przedmiotowych dla gimnazjalistów

 

Poniżej przedstawiamy wyniki Sprawdzianu Uzdolnień Kierunkowych z języka angielskiego.

Przystąpiło 777 kandydatów

Zdało 669 (wynik powyżej 37 punktów)

Średnia 57,59 (w zakresie 0-95 punktów)

Mediana 63,5 (w zakresie 0-95 punktów)

 

Pojedyncze wyniki można sprawdzić w systemie elektronicznym od 11 czerwca 2018.

Sekretariat szkoły nie udziela informacji telefonicznych o wynikach egzaminu.

Informacje można uzyskać w sekretariacie osobiście (kandydat, rodzice) od 11 czerwca 2018.

 

Informujemy, że uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 

22 czerwca 2018 r.

o godz. 9:00 dla uczniów klas gimnazjalnych

o godz. 11:00 msza święta w kościele przy ul. Bema

o godz. 12:00 dla uczniów klas licealnych

 

Dyrektor XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie zawiadamia o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą:

Remont elewacji budynku XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego

im. Mikołaja Kopernika w Warszawie przy ul. Gen Józefa Bema 76

Niezbędna dokumentacja:

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami:

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

Już rozpoczęło się głosowanie nad projektami Warszawskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Nie mogliśmy przegapić takiej okazji do zgłoszenia naszego projektu Budowy Boiska dla naszego Liceum !!!

Nasz projekt nazywa się "Boisko Uniwersalne (siatkówka, piłka nożna oraz koszykówka) (909)" i jest zgłoszony jako ogólnodzielnicowy.

Link do głosowania:

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/site/welcome

Opis projektu:

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14592

 

 

Głosujemy!!!