kopernik5b

Witamy na oficjalnej stronie
XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie!

Wspomnienia…. Nie muszą nawet należeć do nas, by zmusić odbiorcę do głębszego zastanowienia się nad płynącą wraz z nimi lekcją. Właśnie to udało się panu Feliksowi Walichnowskiemu, absolwentowi przedwojennej szkoły podstawowej, która mieściła się w murach obecnego XXXIII LO Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.

Pan Feliks odwiedził naszą szkołę 26 września 2017 roku. Spotkanie zaczął od przywitania się z nami jako ze szkolnymi kolegami i koleżankami, ponieważ, jak wielokrotnie podkreślał, ukończył szkołę mieszczącą się w tym samym miejscu, co nasza, przechadzał się tymi samymi korytarzami, a kartkówki pisał w tych samych salach.

Następnie rozpoczął opowieść o swojej przeszłości. Przedstawił nam małego, 7-letniego Feliksa, który ze sprzecznymi uczuciami – nadzieją i strachem – pierwszy raz przekroczył próg szkoły. Snuł historię o tym, jak ów chłopiec nauczył się czytać i pisać. Ze wzruszeniem zaznaczył swoją wdzięczność dla wszystkich kształcących go nauczycieli.

Z widocznym trudem wspomniał  lata wojny. Mówienie o minionych czasach i utraconym dzieciństwie nie przychodziło mu jednak łatwo. Za to z dumą opowiadał o pionierach zasiedlających Warmię i Mazury, pracy na uczelni i w wydawnictwie oraz pozostałych aspektach dorosłego już życia. Wspomniał o pasji, jaką jest pisanie, o trudnych chwilach, o napawająych dumą odznakach, pamiętniku, karierze dziennikarza....

Podczas spotkania z Panem Feliksem kilkoro uczniów z klasy 1D recytowało napisane przez pana Walichnowskiego wiersze. Opowiadały one o tęsknocie, miłości, stracie, bólu, przeszłosci, marzeniach i obawach. Zmuszały odbiorcę do przemyśleń na temat trudnych, nieprzyjemnych lub smutnych spraw, o których zwykle wolimy nie pamiętać.

Spotkanie było także okazją do zadania prowadzącemu pytań i obejrzenia zdjęć natury – zarówno fauny jak i flory – wykonanych przez żonę naszego gościa, panią Elżbietę Walichnowską, która również była obecna podczas tego wydarzenia.

Podsumowując, wizyta pana Feliksa nie tylko przybliżyła nam realia przedwojennej codzienności naszych równieśników, ale i przypomniała o ich bohaterstwie, odwadze i męstwie.

Pola Górczyńska z klasy 1D

 

 

 

Uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej przysługuje:

STYPENDIUM SZKOLNE - może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 514,00 zł, (zgodnie z art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 poz.163 z póżn. zm.), zamieszkały na terenie m.st. Warszawy

Wnioskodawcą moze być: rodzic, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.

Wzór wniosku wraz z instrukcją dotyczącą przyznawania wniosku dostępny jest do pobrania na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl, na stronie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz u pedagoga szkolnego Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć osobiście w gabinecie pedagoga szkolnego p. Aleksandry Charążki (A101).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 13.09.17.

Zweryfikowane pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, zaopiniowane przez Dyrektora szkoły, przekazywane są do Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola. Burmistrz dzielnicy wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY - może je otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, zamieszkały na terenie m.st. Warszawy. Wnioskodawcą moze być: rodzic, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.

Wzór wniosku wraz z instrukcją dotyczącą przyznawania wniosku dostępny jest do pobrania na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl, na stronie Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz u pedagoga szkolnego p. Aleksandry Charążki.

Zweryfikowane pozytywnie wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego, zaopiniowane przez Dyrektora szkoły, przekazywane są do Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola. Burmistrz dzielnicy wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku należy złożyć w szkole, bezpośrednio u pedagoga szkolnego p. A. Charążki w terminie nie póżniej niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie powyższego zasiłku.

 

Poniżej publikujemy listy podręczników, jakie będą używane w naszym liceum i gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018.

Lista podręczników do liceum w roku szkolnym 2017/2018

Lista podręczników do gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

 

Już 4 września 2017 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny! 

Plan dnia wygląda następująco:

godz. 9:00 - Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Bema

godz. 10:00 - rozpoczęcie roku dla uczniów Gimnazjum i Liceum:

klasy pierwsze Liceum - aula na parterze szkoły,
pozostałe klasy - w wyznaczonych salach.

godz. 11:30 - licealiści, którzy kontynuują naukę franc/hiszp/niem piszą test będący podstawą podziału na grupy.

 

Informujemy, że 1 września 2017 r. o godz. 12:00 odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów IB DP, na które serdecznie zapraszamy naszych absolwentów oraz nauczycieli programu Matury Międzynarodowej.

 

W ramach Programu Patronackiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny umożliwia naszym uczniom udział w wykładach ekspertów cyklicznie organizowanych w patronackich liceach, uczestniczenie w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet czy dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z harmonogramem wykładów specjalnie dedykowanych naszym uczniom oraz wykładów prowadzonych w WUM, w których mogą oni brać udział.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Dnia Otwartego, który Warszawski Uniwersytet Medyczny zorganizował specjalnie dla trzech warszawskich liceów objętych patronatem 23 marca 2017 r.

 

IB

MYP-English                                Certificate_sm DP-English

      (Powiększ)

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w dniu 24 stycznia 2017 roku otrzymaliśmy autoryzację International Baccalaureate Organization (IBO) do prowadzenia Międzynarodowego Programu Gimnazjalnego (Middle Years Program - MYP) w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego, wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 117 w Warszawie. 

Dziękujemy władzom Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za wspieranie naszych działań i wiarę w sukces!
Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i wsparciem przyczynili się do pomyślnego zakończenia procesu.  

Jesteśmy pierwszą publiczną szkołą w Warszawie, która otrzymała autoryzację MYP i tym samym oferuje dwa programy międzynarodowe nadzorowane przez IBO w Genewie - MYP dla uczniów Gimnazjum nr 50 oraz Program Dyplomowy dla uczniów XXXIII LO Dwujęzycznego im. M. Kopernika.

 

icseforschool_logo

                                  

 

 

 

Zapraszamy nauczycieli matematyki, chemii i fizyki, doradców metodycznych, pasjonatów i wszystkich edukatorów zainteresowanych zastosowaniem narzędzi komputerowych w nauczaniu przedmiotów ścisłych na konferencję finalną w ramach projektu „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową".

Konferencja odbędzie się dnia 9 czerwca 2017 r. w godzinach 10:00 - 14:45 w budynku XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika, ul. gen. Józefa Bema 76 w Warszawie.

Prosimy o zarejestrowanie swojego udziału w konferencji poprzez formularz rejestracyjny.  

Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego filmu z realizacji projektu.

Erasmus_logo_1

 

logo_pnwm

 

W dniach 8-12 maja gościła u nas w ramach wymiany szkolnej grupa młodzieży i nauczycieli z Niemiec. W ramach projektu "Przełamywanie barier. Wspólna Europa" odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich, zwiedzaliśmy Warszawę, graliśmy w kręgle, obejrzeliśmy spektakl w Operze Narodowej. Wymiana bardzo się udała, a przyjaźnie zawarte podczas tej edycji będą trwać długie lata.