Szkoła sukcesu

8. miejsce w Rankingu XXV-lecia najlepszych liceów warszawskich

Dla kandydatów przebywających w kraju:

 • składanie dokumentów do 20 maja 2013 r. (druki do pobrania na stronie internetowej)
 • egzamin pisemny 25 maja 2013 r. o godz. 11:00 (trwa 5 godzin)
 • rozmowy kwalifikacyjne 27, 28, 29 maja 2013 r.

Dla kandydatów wracających z zagranicy:

 • składanie dokumentów do 20 sierpnia 2013 r. (druki do pobrania na stronie internetowej)
 • egzamin pisemny 26 sierpnia 2013 r. o godz. 9:00 (trwa 5 godzin)
 • rozmowy kwalifikacyjne w dniach 27 - 29 sierpnia 2013 r. - po indywidualnych ustaleniach.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do klasy z programem Matury Międzynarodowej – IB
 • Warunki uczestnictwa w programie IB
 • Wybór przedmiotów w programie Matury międzynarodowej
 • Informacja o kandydacie
 • Dwa podpisane zdjęcia
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminów gimnazjalnych, oceny z I semestru z klasy pierwszej
 • Ostatnie świadectwo ze szkoły w Polsce i świadectwa potwierdzające przebieg nauki za granicą (dla osób powracających z zagranicy)
 • Kopia aktu urodzenia

Prosimy wszystkich o wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 150 zł - płatne w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców:

 

Rada Rodziców XXXIII LO
01-225 Warszawa, ul. Bema 76,
Numer konta: 34 1240 6292 1111 0010 3617 6200
z dopiskiem:
OPŁATA EGZAMINACYJNA IB - imię i nazwisko