1.

27 listopada 2018 r.
(wtorek)

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  (nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego)

2.

18 grudnia 2018 r.
(wtorek)

Wystawienie ocen śródrocznych

3.

12 marca 2019 r.
(wtorek)

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi - nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego (dotyczy tylko klas trzecich Liceum)

4.

9 kwietnia 2019 r.
(wtorek)

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych uczniom klas trzecich Liceum

5.

12 kwietnia 2019 r.
(piątek)

Wystawienie ocen rocznych uczniom klas trzecich

6.

14 maja 2019 r.
(wtorek)

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi (nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego)

7.

6 czerwca 2019 r.
(czwartek)

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

8.

17 czerwca 2019 r. godz. 9:00
(poniedziałek)

Wystawienie ocen rocznych