Zapraszamy do pobrania następujących dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji:

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej

Więcej ogólnych informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 można znaleźć w serwisie Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Poniżej znajdują się: