Informujemy, że w dniu 30 czerwca 2014 r. do sekretariatu Szkoły wpłynęła skarga na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu  na najem lokalu użytkowego - stołówki szkolnej i organizację żywienia w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie przy ul. Bema 76. Dyrektor Szkoły po rozpatrzeniu skargi w dniu 1 lipca 2014 r. uznał ją za niezasadną.

Jednocześnie informujemy, że konkurs wygrała firma S. T. Catering.