Kopernik_1_smKopernik_2_smUczniowie LO Kopernika pracują w dwuosobowych zespołach. Realizują projekty z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Tematy projektów:

1. Szukanie proporcji w architekturze budynku LO Kopernika
2. Statystyka – analiza populacji mieszkańców dzielnicy Wola (od czasów przedwojennych).
3. Na Ziemi nie da się zgubić, a w kosmosie?
4. Symulacje zmian populacji w czasie, np: przeżywalności populacji par drapieżnik-­ofiara dla wybranych par.
5. Modelowanie: model pożaru lasu lub rozprzestrzeniania się epidemii.


Uczniowie będą korzystali ze szkolnego serwera SAGE i tworzyli skrypty w Python do wykonania obliczeń i symulacji. Będą korzystali ze źródeł internetowych i będą się kontaktowali z urzędami samorządowymi do pozyskania informacji do projektu. Będą prezentowali wyniki w postaci opisowej graficznej.