Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że XXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Z wielką przyjemnością informujemy, że w tegorocznym Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektyw, XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie zajęło:

19 miejsce w ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących

16 miejsce w ogólnopolskim rankingu maturalnym

9 miejsce w warszawskim rankingu maturalnym

9 miejsce w rankingu liceów warszawskich

10 miejsce w rankingu liceów województwa mazowieckiego

Dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy przyczynili się do osiągnięcia takiego sukcesu!