Kandydaci  piszący w dniu 30.06.2020 sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego

proszeni są o przybycie do naszej szkoły 

- piszący o godz 10:00 - najpóźniej o godzinie 9:30

- piszący o godz 14:00 - najpóźniej o godzinie 13:30

Przydział uczniów piszących w poszczególnych turach zostanie zamieszczony z odpowiednim wyprzedzeniem..

Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły od ul. Bema umieszczone będą listy z przydziałem do sal.

Sprawdzian rozpoczyna się:

I tura o godzinie 10:00 i trwa 2 godziny

II tura o godzinie 14:00 i trwa 2 godziny

Należy przynieść czarny lub niebieski długopis i legitymację szkolną.

 

Ze względu na liczbę kandydatów i względy sanitarne,

rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły

w czasie trwania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

 

Drugi termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego przewidziany jest dnia 30.07.2020