Kandydaci po Szkole Podstawowej piszący w dniu 27.05.2019 sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego

proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 14:30.

Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły od ul. Bema umieszczone będą listy z przydziałem do sal.

Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie 15:00 i trwa do godziny 17:00.

Należy przynieść czarny lub niebieski długopis i legitymację szkolną.

 

Kandydaci po Gimnazjum piszący w dniu 31.05.2019 sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego

proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 14:30.

Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły od ul. Bema umieszczone będą listy z przydziałem do sal.

Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie 15:00 i trwa do godziny 17:00.

Należy przynieść czarny lub niebieski długopis i legitymację szkolną.

 

Ze względu na ogromną liczbę kandydatów,

rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły

w czasie trwania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (w godz. 14:45 - 17:15)