W ramach Programu Patronackiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny umożliwia naszym uczniom udział w wykładach ekspertów cyklicznie organizowanych w patronackich liceach, uczestniczenie w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet czy dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z harmonogramem wykładów specjalnie dedykowanych naszym uczniom oraz wykładów prowadzonych w WUM, w których mogą oni brać udział.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Dnia Otwartego, który Warszawski Uniwersytet Medyczny zorganizował specjalnie dla trzech warszawskich liceów objętych patronatem 23 marca 2017 r.

 

WUM_smWUM_godloZ radością informujemy, że 27 stycznia 2017 r. podpisaliśmy umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym nawiązując w ten sposób współpracę dydaktyczną. Z inicjatywy Władz Uczelni zostaliśmy objęci programem patronackim, który umożliwi uczniom m. in. uczestniczenie w wybranych wykładach prowadzonych na WUM, dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych oraz udział w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet i wykładach specjalnie dedykowanych licealistom. W marcu odbędzie się dzień otwarty WUM wyłącznie dla uczniów objętych patronatem, podczas którego otrzymają oni najważniejsze informacje o Uczelni, o jej ofercie edukacyjnej oraz warunkach i zasadach studiowania.

Ze strony Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego umowę podpisał Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak, z ramienia Liceum – Pani Dyrektor Justyna Matejczyk.

Program patronacki objął trzy licea warszawskie i potrwa pilotażowo przez najbliższe trzy lata.

Więcej informacji jest dostępne na stronie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o zajęciach dodatkowych, które organizujemy dla naszych uczniów w gimnazjum i liceum.

 

Wszystkim uczniom Zespołu Szkół nr 117 zainteresowanym podnoszeniem poziomu swojej sprawności fizycznej proponujemy udział w zajęciach sportowych organizowanych w ramach "Otwartych Sal" zgodnie z poniższym planem:

Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50

Michał Babicz

Poniedziałek

15:00 – 16:30

Czwartek

15:00 – 16:30

Paweł Chuba

Poniedziałek

15:30 – 17:00

Środa

15:30 – 17:00

Zbigniew Żuk

Piątek

16:00 – 17:30

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne

Mateusz Osakowicz

Środa

15:30 – 18:30

Marek Tomaszkiewicz

Poniedziałek

15:40 – 17:10

Środa

15:40 – 17:10

Zbigniew Żuk

Czwartek

16:00 – 17:30