nynt_cover1

9 marca 2018 odbyło się w naszej szkole spotkanie z Georgem Elbaumem. 

To Żyd polskiego pochodzenia, który przeżył getto warszawskie. Przez kilka lat był ukrywany przez rodziny polskie. Po wojnie razem z matką wyjechał do USA, gdzie mieszka do tej pory. Przeżycia z okresu wojny wycisnęły tak duże piętno na jego psychice, że dopiero kilka lat temu pierwszy raz przyjechał do Polski. Podczas spotkania z uczniami podzielił się swymi wspomnieniami i odpowiedział na ich liczne pytania. Jego wystąpienie poprzedziła prelekcja Marcina Sośniaka,  naczelnika wydziału w Zespole Równego Traktowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, na temat potrzeby tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii.

Poniżej link do strony neitheryesterdays.com, gdzie piszą o tym spotkaniu...