1.

Rozpoczęcie zajęć

4.09.2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 – 1.01.2018 r.

3.

Zakończenie pierwszego półrocza

12.01.2018 r.

4.

Ferie zimowe

13 – 28.01.2018 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03. – 3.04.2018 r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach trzecich

27.04.2018 r.

7.

Egzaminy gimnazjalne

18 - 20.04.2018 r.

8.

Egzaminy maturalne

IB:     30.04. - 18.05.2018 r.

CKE:  4 - 23.05.2018 r.

9.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2-3.11.2017, 30.04.2018; 2.05.2018 r.

18 - 20.04.2018 r. - egzamin gimnazjalny
 4, 7, 8.05.2018 r. - matury

10.

Zakończenie rocznych zajęć

22.06.2018 r.

11.

Wakacje letnie

23.06. – 31.08.2018 r.

12.


Tygodnie wycieczkowe

     18-23.09.2017;

     28.05.-1.06.2018