1.

Rozpoczęcie zajęć

3.09.2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

22.12.2018 – 1.01.2019 r.

3.

Zakończenie pierwszego półrocza

21.12.2018 r.

4.

Ferie zimowe

28.01 – 10.02.2019 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23.04.2019 r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach trzecich

26.04.2019 r.

7.

Egzaminy gimnazjalne

10,11,12.04.2019 r.

8.

Egzaminy maturalne

IB:     6-24.05.2019 r.

CKE:  6-24.05.2019 r.

9.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10, 2.11.2018 r.

12.04.2019 r. - egzamin gimnazjalny
29, 30.04, 2.05.2019 r.

6, 7, 8.05.2019 r. - matury

10.

Zakończenie rocznych zajęć

21.06.2019 r.

11.

Wakacje letnie

22.06. – 31.08.2019 r.

12.


Tygodnie wycieczkowe

     17-21.09.2018 r.;

     27-31.05.2019 r.