1.

31.08. - 1.09.2017 r. godz. 9:00
(czwartek, piątek)

Zebranie Rady Pedagogicznej; przyjęcie planu pracy na rok szkolny 2017/2018

2.

13.10.2017 r.
(piątek)

Wyjście integracyjne nauczycieli

3.

Listopad
(termin do ustalenia - środa)

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

4.

10.01.2018 r. godz. 14:45
(środa)

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna

5.

12.01.2018 r. godz. 14:45
(piątek)

Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej; podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego

6.

Marzec
(termin do ustalenia - środa)

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

7.

23.04.2018 r. godz. 14:45  (poniedziałek)

Zebranie Komisji Klasyfikacyjnej klas trzecich LO - klasyfikacja roczna klas trzecich Liceum

8.

25.04.2018 r. godz. 14:45
(środa)

Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie klasyfikacji rocznej klas trzecich Liceum

9.

18.06.2018 r. godz. 14:45  (poniedziałek)

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna klas pierwszych i drugich Liceum oraz klas Gimnazjum

10.

22.06.2018 r. 
(piątek)

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018