1.

5 grudnia 2017 r.
(wtorek)

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  (nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego)

2.

9 stycznia 2018 r.
(wtorek)

Wystawienie ocen śródrocznych

3.

20 marca 2018 r.
(wtorek)

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi - nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego (dotyczy tylko klas trzecich Liceum)

4.

10 kwietnia 2018 r.
(wtorek)

Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych uczniom klas trzecich Liceum

5.

20 kwietnia 2018 r.
(piątek)

Wystawienie ocen końcoworocznych uczniom klas trzecich

6.

15 maja 2018 r.
(wtorek)

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi (nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego)

7.

7 czerwca 2018 r.
(czwartek)

Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych

8.

18 czerwca 2018 r. godz. 9:00
(poniedziałek)

Wystawienie ocen końcoworocznych