Przedstawiamy zbiorcze wyniki egzaminów, jakie zdawali nasi absolwenci w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej w latach 2012 do 2018:

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liczba zdających 41 39 41 39 41 42 62
Liczba uczniów, którzy zdali egzamin 41 39 41 39 40 42 62
Średnia liczba uzyskanych punktów 38 38 36 38 37 36 36
Najwyższy uzyskany wynik (max. 45 punktów) 43 44 43 44 45 44 44
Średnia ocena na dyplomie 5,99 6.00 5,72 5,93 5,74 5,76 5,62
 
Przedmiot 2018 Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 6 5,61
Polish SL 5,54 5,44
English A HL 5,3 4,98
English A SL 5,44 5,1
Russian A SL 7 4,26
English B HL 6,11 5,75
German B HL 6,2 5,78
German B SL 6,75 5,13
French B HL 6,6 5,18
Spanish ab initio 6,09 4,96
Economics HL 5,3 5,13
Economics SL 5,27 4,7
History HL 5,75 4,73
History SL 5 4,55
Geography HL 6,13 5,23
Geography SL 6,38 4,82
Psychology HL 6 4,69
Psychology SL 5,75 4,36
Biology HL 5,65 4,35
Biology SL 5,52 4,22
Chemistry HL 5 4,46
Chemistry SL 5 3,99
Physics HL 4,86 4,65
Physics SL 5 4,06
Mathematics HL 5,32 4,75
Mathematics SL 5,52 4,26
Mathematical Studies SL 6,43 4,21
Visual Arts HL 5,33 4,48
 
Przedmiot Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 6,40 5,63
Polish SL 5,86 5,32
English A HL 5,57 5,05
English A SL 5,20 5,17
English B HL 6,18 5,71
German B HL 6,50 5,86
German B SL 6,50 5,05
French B HL 6,20 5,27
Economics SL 5,38 4,65
History HL 5,86 4,85
History SL 5,50 4,68
Geography HL 6,00 5,23
Geography SL 6,18 4,72
Biology HL 6,43 4,32
Biology SL 5,75 4,25
Chemistry HL 5,47 4,48
Physics HL 5,10 4,60
Physics SL 5,67 4,04
Mathematics HL 5,17 4,46
Mathematics SL 5,22 4,38
 
Przedmiot 2017 Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 5,5 5,5
Polish SL 6,14 5,32
English A HL 5,38 4,96
English A SL 5,57 5,19
English B HL 6,07 5,72
German B HL 6 5,85
German B SL 6,25 5,13
French B HL 6,13 5,18
French B SL 6,67 4,97
Economics SL 5,24 4,74
History HL 5,2 4,73
History SL 5,5 4,61
Geography HL 6,3 5,22
Geography SL 6,38 4,81
Biology HL 6,27 4,32
Biology SL 5,45 4,2
Chemistry HL 6,3 4,49
Chemistry SL 5,29 3,96
Physics HL 5,17 4,65
Physics SL 4 4,08
Mathematics HL 5,61 4,73
Mathematics SL 5,17 4,38
Polish HL 5,5 5,5
Polish SL 6,14 5,32
English A HL 5,38 4,96
English A SL 5,57 5,19
English B HL 6,07 5,72
German B HL 6 5,85
German B SL 6,25 5,13
French B HL 6,13 5,18
French B SL 6,67 4,97
Economics SL 5,24 4,74
History HL 5,2 4,73
History SL 5,5 4,61
Geography HL 6,3 5,22
Geography SL 6,38 4,81
Biology HL 6,27 4,32
Biology SL 5,45 4,2
Chemistry HL 6,3 4,49
Chemistry SL 5,29 3,96
Physics HL 5,17 4,65
Physics SL 4 4,08
Mathematics HL 5,61 4,73
Mathematics SL 5,17 4,38
 
Przedmiot Średnia szkoły Średnia na świecie
Polish HL 6,67 5,63
Polish SL 5,97 5,34
English HL 6,15 5,09
English SL 6,20 5,22
English B HL 6,19 5,72
German HL 6,25 5,77
German SL 7,00 5,16
French HL 6,80 5,22
Economics SL 6,00 4,66
History HL 5,80 4,78
History SL 5,00 4,65
Geography HL 6,19 5,22
Geography SL 5,81 4,69
Biology HL 5,95 4,34
Biology SL 5,91 4,24
Chemistry HL 5,71 4,49
Chemistry SL 3,00 (1 zdający) 4,05
Physics HL 5,88 4,68
Physics SL 6,33 4,19
Mathematics HL 5,60 4,43
Mathematics SL 5,35 4,43
 
Więcej artykułów…