Erasmus_logologo_icseforschool

 

 

Projekt
"Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową"
realizowany w ramach programu Erasmus+

 

us_kolor EDU-RES_1SimulaUni_Aug_Logo_Basis_pos_BKopernik5Logo_Chorzow

W dniach 10-16.03.2019 w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie odbędzie się spotkanie uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich z Finlandii, Norwegii, Szkocji i Włoch w ramach realizacji Projektu Erasmus + "Let's Play Here".

40 uczniów i 8 nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół wraz z naszymi uczniami i nauczycielami będzie współtworzyć wirtualnego asystenta człowieka, który chciałby poznać Warszawę z perspektywy młodych ludzi. Ten wirtualny przewodnik po Warszawie tworzyć będą międzynarodowe grupy. Mamy nadzieję, że będziecie z niego korzystać.

Erasmus_logo_1

 

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


IL - Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się.
 

Celem projektu jest:

• podniesienie kompetencji językowych poprawiających efektywność nauczania, w tym nauczania wielojęzycznego uwzględniającego aspekt wielokulturowości i języka jako nośnika wiedzy i umiejętności;

• nabycie, doskonalenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności metodycznych w zakresie wielokulturowego i wielojęzycznego nauczania zarówno przedmiotów językowych i niejęzykowych;

• wszechstronne i aktywne wykorzystanie TIK w codziennej praktyce zawodowej;

• nawiązanie kontaktów i zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa w różnorodnych projektach  międzynarodowych;

• aktualizacja wiedzy na temat kultury i osiągnięć naukowych krajów europejskich.

Projekt dofinansowany jest przez

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

Od niedzieli 21 do soboty 27 października 2018 czterdziestu uczniów ze Szkocji, Polski, Norwegii i Finlandii było gośćmi w Cuneo (Włochy) uczestnicząc w wymianie Erasmus Plus. Dwuletni projekt, którego pierwszym etapem było Cuneo nosi nazwę Let's Play Here. Przez cały tydzień międzynarodowe grupy młodzieży poszukiwały turystycznych skarbów, aby wyróżnić niektóre z najbardziej popularnych dla młodzieży atrakcji w Cuneo i okolicy. 

Chat Bot nazywany pieszczotliwie Eddie, który będzie rozwijany i udoskonalany przez wszystkie szkoły partnerskie w ciągu najbliższych 2 lat, otrzymał na koniec pobytu wypracowane przez uczestników wymiany informacje, jakich atrakcji Cuneo, ciekawych dla młodych osób, nie można przegapić. 

Erasmus_logo_1

 

icseforschool_logo

                                  

 

 

 

Zapraszamy nauczycieli matematyki, chemii i fizyki, doradców metodycznych, pasjonatów i wszystkich edukatorów zainteresowanych zastosowaniem narzędzi komputerowych w nauczaniu przedmiotów ścisłych na konferencję finalną w ramach projektu „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową".

Konferencja odbędzie się dnia 9 czerwca 2017 r. w godzinach 10:00 - 14:45 w budynku XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika, ul. gen. Józefa Bema 76 w Warszawie.

Prosimy o zarejestrowanie swojego udziału w konferencji poprzez formularz rejestracyjny.  

Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego filmu z realizacji projektu.

Erasmus_logo_1

 

Uniwersytet Śląski

Fundacja na rzecz rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych EDU-RES

Partnerzy zagraniczni

Simula School of Research and Innovation AS, Norwegia

Uniwersytet w Augsburgu, Niemcy

Szkoły ponadgimnazjalne

Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Chorzów

Zespół Szkół nr 117, Warszawa

 

Przedstawiamy Państwu powstający, starannie opracowany zbiór zadań maturalnych z Niemiec. Zadania są w wersji niemieckojęzycznej oraz anglojęzycznej, a co więcej - zawierają rozwiązania w SAGE.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z linku: http://visual.icse.us.edu.pl/school/abitur/

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest opracowanie w ponadnarodowym konsorcjum metodyki zintegrowanego z informatyką nauczania matematyki i fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie realizacji pilotażowego programu zajęć w 12 wybranych szkołach z różnych miast Polski do 08.2017 r.

Cel realizowany będzie poprzez wprowadzenie w proces dydaktyczny nowatorskich metod kształcenia matematyki, fizyki i informatyki z wykorzystaniem programowania w środowisku Python/SAGE. Dodatkowo - wprowadzenie elementów zbierania i analizy danych przez idee mikrolabów oraz eksperymentów z użyciem smartfonów

Cele szczegółowe:

- budowanie ponadnarodowych partnerstw wiedzy w celu promocji nowoczesnych metod uczenia się opartych na doświadczeniu i eksperymentowaniu

- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych oraz ich upowszechnianie wśród polskich szkół ponadgimnazjalnych

Strona projektu

 

Projekt_Sage
(powiększ)

 
Więcej artykułów…