Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 r.


9:00 - Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Stanisława ul. Bema (dla chętnych).

 

W przestrzeniach wspólnych szkoły uczniów obowiązuje noszenie maseczek zakrywających nos i usta.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły dotyczące obowiązków i zasad dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki.

 

Listy klas pierwszych będą wywieszone na parterze w skrzydle A.


10:00 - spotkania z wychowawcami w salach 

 

Ze względów epidemiologicznych nie przewidujemy obecności rodziców podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

12:00 - test rozpoziomowujący dla kontynuujących naukę języka uczniów klas pierwszych:
1M, 1P1, 1P2 , 1G, 1MYP1 i 1MYP2 (francuski, hiszpański, niemiecki).

Lista podręczników dostępna tutaj. Jeśli dana rubryka w tabeli jest pusta, to informacja o tytule będzie podana na pierwszej lekcji danego przedmiotu.