Od poniedziałku 7 września 2020 uruchamiamy dostarczanie obiadów. Zamawianie posiłków będzie możliwe poprzez aplikację  „zamowposilek.pl”.

Więcej informacji tutaj