Poniżej przedstawiamy wyniki Sprawdzianu Uzdolnień Kierunkowych z języka angielskiego.

Przystąpiło 777 kandydatów

Zdało 669 (wynik powyżej 37 punktów)

Średnia 57,59 (w zakresie 0-95 punktów)

Mediana 63,5 (w zakresie 0-95 punktów)

 

Pojedyncze wyniki można sprawdzić w systemie elektronicznym od 11 czerwca 2018.

Sekretariat szkoły nie udziela informacji telefonicznych o wynikach egzaminu.

Informacje można uzyskać w sekretariacie osobiście (kandydat, rodzice) od 11 czerwca 2018.