1. Rozpoczęcie zajęć 2.09.2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 – 31.12.2019 r.
3. Zakończenie pierwszego półrocza 24.01.2020 r.
4. Studniówka 25.01.2020 r.

 

5. Ferie zimowe 10.02 – 21.02.2020 r.

 

6. Kopernikalia

24 - 28.02.2020 r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14.04.2020 r.

8. Zakończenie zajęć w klasach trzecich 24.04.2020 r.
9. Egzaminy maturalne

IB: 4-22.05.2020 r.

CKE: 4-22.05.2020 r.

10. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.10.2019 r., 2, 3.01.2020 r., 8.04.2020 r.

4, 5, 6, 7, 8.05.2020 r. - matury

12.06.2020 r.

11. Zakończenie rocznych zajęć 26.06.2020 r.
12. Wakacje letnie 29.06. – 31.08.2020 r.
13. Tygodnie wycieczkowe

30.09 - 4.10.2019 r.,

25 - 29.05.2020 r.