1.

28-29.08.2019 r. 

Zebrania Rady Pedagogicznej

2.

10.10.2019 r.
(czwartek)

Wyjście integracyjne nauczycieli

3.

Październik-Listopad
(termin do ustalenia - środa)

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

4.

22.01.2020 r. godz. 14:45
(środa)

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna

5.

24.01.2020 r. godz. 14:45
(piątek)

Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej; podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego

6.

Luty-Marzec
(termin do ustalenia - środa)

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

7.

20.04.2020 r. godz. 14:45  (poniedziałek)

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna klas trzecich Liceum

8.

22.04.2020 r. godz. 14:45
(czwartek)

Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie klasyfikacji rocznej klas trzecich Liceum

9.

22.06.2020 r. godz. 14:45  (poniedziałek)

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna klas pierwszych i drugich Liceum

10.

26.06.2020 r. 
(piątek)

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020