1.

17 grudnia 2019 r.
(wtorek)

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  (nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego)

2.

21 stycznia 2020 r.
(wtorek)

Wystawienie ocen śródrocznych

3.

10 marca 2020 r.
(wtorek)

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi - nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego (dotyczy tylko klas trzecich Liceum)

4.

7 kwietnia 2020 r.
(wtorek)

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych uczniom klas trzecich Liceum

5.

17 kwietnia 2020 r.
(piątek)

Wystawienie ocen rocznych uczniom klas trzecich

6.

19 maja 2020 r.
(wtorek)

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi (nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego)

7.

4 czerwca 2020 r.
(czwartek)

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

8.

22 czerwca 2020 r. godz. 9:00
(poniedziałek)

Wystawienie ocen rocznych