Rada Rodziców XXXIII LO:

ul. Józefa Bema 76
01-225 Warszawa

Bank PEKAO SA
Numer konta: 92 1240 6292 1111 0010 3617 2925

Fundacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika "COPERNICUS":

ul. Józefa Bema 76
01-225 Warszawa

Bank PEKAO SA
Numer konta: 98 1240 6292 1111 0010 3617 4466

Opłaty związane z programem Matury Międzynarodowej (IB DP):

Rada Rodziców XXXIII LO

ul. Józefa Bema 76
01-225 Warszawa

Bank PEKAO SA
Numer konta: 34 1240 6292 1111 0010 3617 6200

z dopiskiem "DP - Imię i nazwisko ucznia"

 

Opłaty związane z programem Middle Years Program (IB MYP):

Rada Rodziców XXXIII LO

ul. Józefa Bema 76
01-225 Warszawa

Bank PEKAO SA 
Numer konta: 48 1240 6292 1111 0010 5793 3824

z dopiskiem "MYP - Imię i nazwisko ucznia"


Opłaty związane z wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej:

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika

Numer konta: 98 1030 1508 0000 0005 5086 7028

Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

 

Informujemy, że na potrzeby Studniówki 2019 został otwarty rachunek bankowy:

Rada Rodziców XXXIII LO

Bank Pekao 28 1240 6292 1111 0010 6091 6061