Od 1993 roku w XXXIII Liceum funkcjonują klasy realizujące Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej - International Baccalaurate Diploma Programme. W maju 1995 r. pierwszy rocznik maturzystów przystąpił do tego egzaminu. Od kilku lat średnia wyników egzaminu wynosi 36 - 38 punktów (znacznie powyżej średniej światowej). W ciągu pierwszych 10 lat historii IB w Szkole dyplomy IB otrzymało 273 absolwentów, a 41 z nich zdobyło 40 punktów i więcej na 45 możliwych. Studiują w Polsce, Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoszech. Jedna z pierwszych absolwentek, Ola Jaeschke, otrzymała czteroletnie stypendium Dyrektora Generalnego IBO w Wielkiej Brytanii. W roku 1999 Wojtek Jaworski, w roku 2005 Igor Ostrowski, w roku 2010 Joanna Kozłowska, a w roku 2016 Jakub Bajda zdobyli 45 pkt.

CO TO JEST INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME?
To program nauczania, obejmujący dwa ostatnie lata szkoły średniej i zakończony egzaminem maturalnym, oferowany przez szkoły na całym świecie.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE DYPLOM IB?
Takie same jak polskie świadectwo maturalne - pozwala ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Dyplom IB jest znany i ceniony przez uniwersytety na całym świecie.

Więcej…

 

DP-Eng

Diploma Programme general information

General regulations (155 kB, PDF)

 

HISTORY - HL/SL

IB 20th Century World History Course Book: Oxford IB Diploma Programme,

M. Cannon, Al. Mamaux, M. Miller, G. Pope, R. Jones-Nerzic, D. Smith, D. Keys,

Oxford University Press,

ISBN 978-0-19-838998-9

HISTORIA – HL

IB History of Europe and the Middle East Course Book: Oxford IB Diploma Programme,

M. Habibi, P. Jafari, R. Jones-Nerzic, D. Keys, D. Smith,

Oxfrod University Press,

ISBN  978-0-18-839016-9

GEOGRAFIA - HL/SL

IB Diploma Programme. Geography: Course Companion (new 2011 lub nowszy),

G. Nagle, B. Cooke,

Oxford University Press,

ISBN 978-0-199-13543-1

GEOGRAFIA – HL

Geography for the IB Diploma. Global Interactions.

P. Guinness,

Cambridge University Press,

ISBN 978-0-521-14732-3

 EKONOMIA – SL

IB Diploma Programme, Economics: Course Companion (nie starsze niż 2nd ed.),

J. Blink, I. Dorton,

Oxford University Press,

ISBN 978-019-839000-8

FIZYKA - HL/SL

Physics for the IB Diploma (nie starsze niż 6th ed.),

K. A. Tsokos,

Cambridge University Press,

ISBN 978-0-521-60405-5 (?)

ISBN 978-0-521-70820-3 (?)

FIZYKA - HL/SL

Physics for the IB Diploma: Exam Preparation Guide,

K. A. Tsokos,

Cambridge University Press,

ISBN 978-1-107-60261-8 (?)

BIOLOGIA - HL/SL

Biology: Course Companion – Oxford IB Diploma Programme,

A. Allot, D. Mindorff,

Oxford University Press,

ISBN 978-0-19-839211-8

BIOLOGIA – HL/SL

IB Biology: student Workbook (2nd ed),

Biozone,

ISBN 978-1-927173-93-0

CHEMISTRY

Nowy podręcznik (ukaże się później)
Hodder Ed

MATHEMATICS HL

Mathematics Higher Level for the IB Diploma,

P. Fannon, V. Kadelburg, B. Woodey, S. Ward,

Cambridge University Press,

ISBN 978-1-107-66173-8

MATHEMATICS SL

Oxford IB Diploma Programme: Mathematics Standard Level: Course Companion,

L. Buchnan, J. Fensom, E. Kemp, P. La Rondie, J. Stevens,

Oxford University Press,

ISBN 978-0-19-912935-5 (?)

ISBN 978-0-19-839011-4 (?)

TEORIA WIEDZY

Theory of Knowledge for the IB Diploma (nie starsze niż 2nd ed),

Richard van de Lagemaat,

Cambridge University Press,

ISBN 978-0-521-54298-2 (?)

ISBN 978-1-107-61211-2 (?)

JĘZYK FRANCUSKI HL/SL

Le monde en francais: Pour une utilisation dans le cadre du francais B pour le BI,

A. Abrioux, P. Chretien, N. Fayaud, J. Ollerenshaw,

Advanced Materials,

ISBN 978-0-9559265-9-4

JĘZYK NIEMIECKI HL/SL

Deutsch im Einsatz: Fur den IB DP Unterricht im Fach Deutsch B,

K. Fox, A. Marshall, C. Brock, S. Duncker, A. Duensing,

Advance Materials,

ISBN 987-0-9565431-6-5

JĘZYK POLSKI HL/SL

Bez podręcznika

Lektura na wakacje – Pani Bovary, G. Flaubert

JĘZYK ANGIELSKI A i B

Bez podręcznika