Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty). Proponujemy kandydatom następujące kierunki:

Po Gimnazjum - 3-letnie LO Po Szkole Podstawowej - 4-letnie LO

KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

Rozszerzony zakres nauczania: MATEMATYKAFIZYKA.

Od pierwszej klasy dodatkowe godziny zajęć z matematyki i fizyki.

Wyniki egzaminów maturalnych 2018:

matematyka rozszerzona: 63,31% - 92 centyl (średnia w kraju: 37%);

fizyka rozszerzona: 69,86% - 93 centyl (średnia w kraju: 41%).

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z fizyki organizowanych przez Politechnikę Warszawską specjalnie dla uczniów Kopernika. Absolwenci tej klasy studiują głównie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Politechnice Warszawskiej.

Plan ramowy do 3-letniego LO

KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

Rozszerzony zakres nauczania: MATEMATYKAFIZYKA.

Od pierwszej klasy dodatkowe godziny zajęć z matematyki i fizyki.

Wyniki egzaminów maturalnych 2018:

matematyka rozszerzona: 63,31% - 92 centyl (średnia w kraju: 37%);

fizyka rozszerzona: 69,86% - 93 centyl (średnia w kraju: 41%).

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z fizyki organizowanych przez Politechnikę Warszawską specjalnie dla uczniów Kopernika. Absolwenci tej klasy studiują głównie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Politechnice Warszawskiej.

Plan ramowy do 4-letniego LO

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA POD PATRONATEM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Rozszerzony zakres nauczania: BIOLOGIACHEMIA oraz zwiększona liczba godzin nauczania MATEMATYKI.

Od pierwszej klasy dodatkowe godziny biologii i chemii. W pierwszej klasie zajęcia z łaciny.

Wyniki egzaminów maturalnych 2018:

biologia rozszerzona: 72,62% - 96 centyl (średnia w kraju: 36%);

chemia rozszerzona: 74% - 89 centyl (średnia w kraju: 42%).

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z biologii oraz dedykowanych wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych WUM, Wydział Biologii UW, Obozie Naukowym oraz Letniej Akademii Badawczej 
Absolwenci tej klasy studiują głównie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz innych uczelniach medycznych, UW i SGGW.

Plan ramowy do 3-letniego LO

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA POD PATRONATEM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Rozszerzony zakres nauczania: BIOLOGIACHEMIA oraz zwiększona liczba godzin nauczania MATEMATYKI.

Od pierwszej klasy dodatkowe godziny biologii i chemii. W pierwszej klasie zajęcia z łaciny.

Wyniki egzaminów maturalnych 2018:

biologia rozszerzona: 72,62% - 96 centyl (średnia w kraju: 36%);

chemia rozszerzona: 74% - 89 centyl (średnia w kraju: 42%).

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z biologii oraz dedykowanych wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych WUM, Wydział Biologii UW, Obozie Naukowym oraz Letniej Akademii Badawczej 
Absolwenci tej klasy studiują głównie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz innych uczelniach medycznych, UW i SGGW.

Plan ramowy do 4-letniego LO

KLASA MATEMATYCZNO-SPOŁECZNA POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Rozszerzony zakres nauczania: MATEMATYKA oraz drugi przedmiot do wyboru spośród: GEOGRAFIA, HISTORIA, WOS.

Drugi przedmiot rozszerzony nauczany w grupach międzyklasowych; wyboru dokonuje się pod koniec nauki w pierwszej klasie.

Dla chętnych koło ekonomiczne. Uczniowie z powodzeniem startują w olimpiadach o tematyce ekonomicznej.

Wyniki egzaminów maturalnych 2018:

matematyka rozszerzona: 63,52% - 93 centyl (średnia w kraju: 37%);

geografia rozszerzona: 71,58% - 99 centyl (średnia w kraju: 36%);

historia rozszerzona: 69% - 93 centyl (średnia w kraju: 35%);

WOS rozszerzony: 57,5% - 91 centyl (średnia w kraju: 31%).

Absolwenci tych klas studiują głównie na SGH oraz innych uczelniach ekonomicznych.

Plan ramowy do 3-letniego LO

KLASA MATEMATYCZNO-SPOŁECZNA POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Rozszerzony zakres nauczania: MATEMATYKA i GEOGRAFIA.

Dla chętnych koło ekonomiczne. Uczniowie z powodzeniem startują w olimpiadach o tematyce ekonomicznej.

Wyniki egzaminów maturalnych 2018:

matematyka rozszerzona: 63,52% - 93 centyl (średnia w kraju: 37%);

geografia rozszerzona: 71,58% - 99 centyl (średnia w kraju: 36%).

Absolwenci tych klas studiują głównie na SGH oraz innych uczelniach ekonomicznych.

Plan ramowy do 4-letniego LO

KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA

Rozszerzony zakres nauczania: JĘZYK POLSKI oraz drugi przedmiot do wyboru spośród: GEOGRAFIA, HISTORIA, WOS.

Drugi przedmiot rozszerzony nauczany w grupach międzyklasowych; wyboru dokonuje się pod koniec nauki w pierwszej klasie.

Zajęcia dodatkowe, w których najczęściej uczestniczą uczniowie: koło literatury i języka polskiego, geograficzne, historyczne, WOS.

W pierwszej klasie zajęcia z łaciny.

Wyniki egzaminów maturalnych 2018:

język polski rozszerzony: 75,95% - 82 centyl (średnia w kraju: 54%);

historia rozszerzona: 74,5% - 95 centyl (średnia w kraju: 35%);

geografia rozszerzona: 65% - 96 centyl  (średnia w kraju: 36%);

WOS rozszerzony: 57,6% - 91 centyl (średnia w kraju: 31%).

Uczniowie tej klasy z powodzeniem startują w olimpiadach związanych z wiedzą o społeczeństwie, prawie i filozofii.

Absolwenci tej klasy studiują głównie kierunki humanistyczne: prawo, psychologię, filologie na UW.

Plan ramowy do 3-letniego LO

KLASA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNA

Rozszerzony zakres nauczania: JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS.

Zajęcia dodatkowe, w których najczęściej uczestniczą uczniowie: koło literatury i języka polskiego, geograficzne, historyczne, WOS.

W pierwszej klasie zajęcia z łaciny.

Wyniki egzaminów maturalnych 2018:

język polski rozszerzony: 75,95% - 82 centyl (średnia w kraju: 54%);

historia rozszerzona: 74,5% - 95 centyl (średnia w kraju: 35%);

WOS rozszerzony: 57,6% - 91 centyl (średnia w kraju: 31%).

Uczniowie tej klasy z powodzeniem startują w olimpiadach związanych z wiedzą o społeczeństwie, prawie i filozofii.

Absolwenci tej klasy studiują głównie kierunki humanistyczne: prawo, psychologię, filologie na UW.

Plan ramowy do 4-letniego LO

KLASA pre-DP 
przygotowująca do rozpoczęcia dwuletniego Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (IB).

Klasa pierwsza pre-DP przygotowuje uczniów do uczestnictwa w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej. Po spełnieniu warunków określonych w Statucie szkoły, uczniowie przechodzą do klasy drugiej, która jest pierwszym rokiem programu DP.

Wyniki Matury Międzynarodowej 2018:

Średni wynik 36 punktów na 45 możliwych przy średniej światowej około 30 punktów.

Plan ramowy do 3-letniego LO

KLASA MYP 
przygotowująca do rozpoczęcia dwuletniego Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (IB).

Klasa pierwsza (i druga) MYP przygotowuje uczniów do uczestnictwa w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej. Po spełnieniu warunków określonych w Statucie szkoły, uczniowie przechodzą do klasy trzeciej, która jest pierwszym rokiem programu DP.

Wyniki Matury Międzynarodowej 2018:

Średni wynik 36 punktów na 45 możliwych przy średniej światowej około 30 punktów.

Plan ramowy do 4-letniego LO