Zapraszamy do pobrania następujących dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji:

Harmonogram działań gimnazjalisty

Harmonogram działań szkoły ponadgimnazjalnej

Więcej ogólnych informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 będzie można znaleźć w serwisie Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Poniżej znajduje się Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie (będące jednocześnie zgłoszeniem przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego):

Podanie - Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie

Zakres materiału na egzamin z języka angielskiego.