Przedstawiamy zbiorcze wyniki egzaminów, jakie zdawali nasi absolwenci w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej w latach 2012 do 2016:

Rok 2012 2013 2014 2015 2016
Liczba zdających 41 39 41 39 41
Liczba uczniów, którzy zdali egzamin 41 39 41 39 40
Średnia liczba uzyskanych punktów 38 38 36 38 37
Najwyższy uzyskany wynik (max. 45 punktów) 43 44 43 44 45
Średnia ocena na dyplomie 5.99 6.00 5.72 5.93 5.74