Informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy zaliczyli część pisemną dodatkowego egzaminu z języka angielskiego są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej tego egzaminu zgodnie z poniższym harmonogramem.

Czwartek, 26.06.2014 r.

Informacji o wynikach nie udzielamy telefonicznie. Informacje o punktacji łącznej (za część pisemną i ustną) kandydaci znajdą w systemie elektronicznym.