Wyniki egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących w maju 2009 r. (w procentach):

Przedmiot

Kopernik

woj. mazowieckie

J. polski podst. 66,78 56,00
J. polski rozsz. 74,23 64,00
J. angielski rozsz.. 87,22 76,00
J. angielski dwujęz. 77,66 bd
J. niemiecki podst. 91,36 68,00
J. niemiecki rozsz. 81,86 76,00
J. francuski podst. 91,33 bd
J. francuski rozsz. 88,67 bd
Matematyka podst. 78,91 53,00
Matematyka rozsz. 70,69 61,00
Fizyka podst. 78,57 58,00
Fizyka rozsz. 75,43 66,00
Biologia podst. 82,00 50,00
Biologia rozsz. 80,21 60,00
Chemia rozsz. 81,43 63,00
Geografia podst. 65,00 55,00
Geografia rozsz. 75,44 57,00
WOS rozsz. 75,75 52,00
Historia podst. 63,50 56,00
Historia rozsz. 62,92 51,00

 

A tak przedstawiają się nasze wyniki na tle wyników uzyskanych w liceach ogólnokształcących w województwie mazowieckim:

Matura2009PL