Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego kandydatów piszących egzamin w dniu 30.06.2020:

  • liczba piszących: 522
  • wyników powyżej progu zaliczenia (38): 444
  • wyników poniżej progu zaliczenia (38): 78
  • średni wynik (w zakresie 0-95): 55,28
  • mediana: 56
  • odchylenie standardowe: 17,43
  • najwyższy wynik: 89
  • najniższy wynik: 2