kopernik5b

Witamy na oficjalnej stronie
XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie!

O GODZ.
9:00 - sala gimnastyczna na parterze - klasy pierwsze (absolwenci szkoły podstawowej);
10:00 - klasy drugie i trzecie  - spotkania z wychowawcami w klasach;
11:00 - Msza Św. w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika (ul. Bema);
12:00 - sala gimnastyczna na parterze - klasy pierwsze (absolwenci gimnazjum);
12:00 - rozdanie dyplomów IB w sali 304-305 na III piętrze w skrzydle A.

 

27 sierpnia 2019 o godz.9:00 odbędzie sie egzamin z języka angielskiego dla powracających z zagranicy.

 

Egzaminy poprawkowe odbywają się 27 SIERPNIA 2019 (wtorek):
- godz. 9:00,
sala A07: matematyka
sala A201: biologia
- godz. 12:00,
sala A07: fizyka 
sala A107: język hiszpański
sala A108: język niemiecki
Egzamin w części pisemnej trwa 120 minut, po czym następuje część ustna.

 

Dla kandydatów po szkole podstawowej (egzamin w dniu 31.07.2019):

- piszących: 9

- wyników powyżej progu zaliczenia (38): 5

- wyników poniżej progu zaliczenia (38): 4

- średni wynik (w zakresie 0-95): 41,22

- mediana: 46

- odchylenie standardowe: 26,94

- najwyższy wynik: 79

- najniższy wynik: 3

 

Dla kandydatów po gimnazjum (egzamin w dniu 31.07.2019):

- piszących: 2

- wyników powyżej progu zaliczenia (38): 28

- wyników poniżej progu zaliczenia (38): 0

- średni wynik (w zakresie 0-95): 51,5

- mediana: 51,5

- odchylenie standardowe: 20,66

- najwyższy wynik: 63

- najniższy wynik: 40

 

Kandydaci po Szkole Podstawowej piszący w dniu 31.07.2019 sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego

proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 8:45.

Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie 9:00 i trwa do godziny 11:00.

Należy przynieść czarny lub niebieski długopis i legitymację szkolną.

 

Kandydaci po Gimnazjum piszący w dniu 31.07.2019 sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego

proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 8:45.

Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie  9:00 i trwa do godziny 11:00.

Należy przynieść czarny lub niebieski długopis i legitymację szkolną.

 

Do sprawdzianu w dniu 31 lipca 2019 r. mogą przystąpić tylko kandydaci, którzy nie przystąpili do niego

ani w terminie majowym, ani w terminie czerwcowym.

 

W dniach od 4 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

sekretariat naszej szkoły przyjmuje interesantów

w dni robocze w godzinach 10:00 - 14:00.

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego objął patronatem klasy humanistyczne zarówno w 3-letnim LO, jak i 4-letnim LO w naszej szkole w ramach projektu „Klasy Akademickie UW” od września 2019.

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

Dla kandydatów po szkole podstawowej (egzamin w dniu 24.06.2019):

- piszących: 67

- wyników powyżej progu zaliczenia (38): 42

- wyników poniżej progu zaliczenia (38): 25

- średni wynik (w zakresie 0-95): 47,24

- mediana: 50

- odchylenie standardowe: 22,37

- najwyższy wynik: 89

- najniższy wynik: 4

Dla kandydatów po gimnazjum (egzamin w dniu 24.06.2019):

- piszących: 62

- wyników powyżej progu zaliczenia (38): 48

- wyników poniżej progu zaliczenia (38): 14

- średni wynik (w zakresie 0-95): 50,87

- mediana: 53

- odchylenie standardowe: 20,66

- najwyższy wynik: 85

- najniższy wynik: 2

Przypominamy, że wyniki można sprawdzić w systemie elektronicznym lub osobiście w szkole. Nie udzielamy informacji telefonicznie.