Uprzejmie informujemy,

że zostały zmienione numery kont bankowych

do wszelkich wpłat wnoszonych w szkole!