kopernik5b

Witamy na oficjalnej stronie
XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie!

Szanowni Rodzice,

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/mikolaj-kopernik-marcello-baciarellego#relatedDrodzy Kandydaci,

w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 otwieramy dla absolwentów szkoły podstawowej
następujące klasy:

DWUJĘZYCZNE
1 klasa matematyczno-fizyczna (M);
2 klasy biologiczno-chemiczne (P) POD PATRONATEM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO;
1 klasa matematyczno-społeczna (G) POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ;
1 klasa lingwistyczno-społeczna (L) POD PATRONATEM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO;

MIĘDZYNARODOWE

2 klasy przygotowujące do Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej

- z programem MYP (IB Middle Years Programme).


Nie planujemy otwierania oddziałów wstępnych.

Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty), w związku z czym w postępowaniu rekrutacyjnym będziemy brać pod uwagę oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:
  - języka polskiego;
 - matematyki;
 - języka obcego nowożytnego 
oraz 
 - do klasy matematyczno-fizycznej: z fizyki;
 - do klasy biologiczno-chemicznej: - ocena wyższa spośród  biologii i chemii;
 - do klasy matematyczno-społecznej: z geografii;
 - do klasy lingwistyczno-społecznej: z geografii
 - do klasy międzynarodowej: - ocena najwyższa spośród: biologii, chemii, fizyki, historii, geografii.

Opisy poszczególnych klas oraz plany ramowe dostępne są tutaj.
Dni otwarte w formie on-line:
31 marca 2021 o godz. 17:30
21 kwietnia 2021 o godz. 17:30
Link do spotkania w dniu spotkania zostanie umieszczony TUTAJ.

Szczegółowe zasady rekrutacji:


Wszystkie informacje znajdziecie Państwo w tym miejscu: prezentacje dla kandydatów i ich rodziców 

Zapraszamy do obejrzenia filmów, które w ostatnich latach przygotowali nasi uczniowie tworzący KopernikTV:
 
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:
REKRUTACJA ZASADNICZA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych) od 17 maja  od godz. 8.00 do 31 maja do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych (I termin) język angielski -  7.06.2021 (godzina zalezna od sytuacji)
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych 17 czerwca (poniedziałek) do godz. 15.00
możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Brak możliwości wyboru oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego, jeśli wcześniej (od 17 do 31 maja)
nie wybrano żadnego oddziału tego typu.
od 17 czerwca od godz. 10.00  do 21 czerwca  do godz. 15.00
dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym terminie (II termin) 25 czerwca godz 13:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych przeprowadzanych w drugim terminie 9 lipca godz. 10.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową) od 25 czerwca od godz. 12.00 do 14 lipca  do godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe do 21 lipca
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 22 lipca godz.12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 23 lipca od godz. 9.00 do 30 lipca do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 2 sierpnia godz. 12.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 2 sierpnia
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 sierpnia
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 3 sierpnia od godz. 10.00 do 5 sierpnia  do godz. 12.00;
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych  dla kandydatów do klas wstępnych, którzy nie przystapili do nich w pierwszym ani drugim terminie 6 sierpnia godz 10:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych 6 sierpnia godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe 5 sierpnia
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 16 sierpnia godz. 12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 17 sierpnia od godz. 12.00 do 20 sierpnia do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 23 sierpnia godz.12:00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 23 sierpnia
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 26 sierpnia
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram działań szkoły ponadpodstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram działań szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

Ubiegłoroczne progi punktowe do poszczególnych klas:

  • 1M       188,17
  • 1P       179,23
  • 1G       185,65
  • 1L        164,89
  • 1MYP  193,49

 

Informacje na temat punktacji za inne osiągnięcia dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty lub Biura Edukacji M.St. Warszawy.

 

 

Koperink01022021

Tutaj można przeczytać aktualne i poprzednie numery gazety szkolnej KoperInk.

 

 

 

"Maturzyści" , mural, 2021

Punktem wyjściowym do pracy nad muralem były wiszące na korytarzu szkolnym zdjęcia maturzystów liceum Kopernika z poprzednich lat . Założeniem było ożywienie przestrzeni jednocześnie respektując  zastaną architekturę. Zastosowana kompozycja  rytmiczna podkreśla rytm schodków i poręczy klatki schodowej  zaś   kolory ograniczone  do bieli imorskiego kontrastują z zastaną przestrzenią. W celu dodatkowego podkreślenia jej , postacie się stopniowo zmniejszają i oddalają wraz z wysokością położenia.  Kompozycja ma dodatkowo charakter otwarty, sugerując ,że jest jedynie fragmentem większej całości, w tym wypadku liczby absolwentów liceum.

Mural1 mural2 mural3 mural4

 

 

OJA

Dnia 22 I 2021 w naszej szkole odbył się etap okręgowy 45. Olimpiady Języka Angielskiego, w którym wzięło udział 54 uczniów z 14 warszawskich liceów, w tym aż 34 osoby z LO im M. Kopernika. Nasza szkoła była jedną z 4 miejsc w stolicy wybranych do stacjonarnego przeprowadzenie pisemnej części egzaminu.
Pomimo, że sam egzamin przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, po egzaminie niektórzy uczestnicy zwrócili uwagę na niestosowne treści, które pojawiły się w kilku zadaniach.
Chcielibyśmy wyrazić pełne zrozumienie i poparcie dla protestującej przeciwko tym treściom młodzieży. Jako szkoła kierujemy się zasadami tolerancji i otwartości. Chcemy, aby każdy uczeń znalazł w naszej szkole bezpieczną przystań.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

 

Szanowni Państwo, 

w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego 2020/2021, zmieniamy też nasz terminarz klasyfikacji i czynności z tym związanych.

I tak:

- zagrożenia oceną niedostateczną - wystawiamy w dzienniku do 21 grudnia 2020 (poniedziałek);

- zebranie z rodzicami on-line - 21 grudnia 2020 (poniedziałek) o godzinie 17:30; 

- 22 stycznia 2021 (piątek) wystawienie ocen śródrocznych, zebranie Rady Pedagogicznej i koniec półrocza;

- zebranie z rodzicami on-line (lub stacjonarnie, jeśli wrócimy do trybu stacjonarnego) - 27 stycznia 2021 (środa) o godzinie 17:30.

 

Powyższe zmiany zostały umieszczone w terminarzach.

 

W związku z realizacją jednego z priorytetów edukacyjnych realizowanych przez wolskie placówki oświatowe w roku szkolnym 2020/2021 (Projekt „ECO Z TWOJĄ WOLĄ”), którego  szkołą koordynującą (odpowiedzialną za koordynację działań m.in. z naszej szkoły) jest XII Liceum Ogólnokształące im. H. Sienkiewicza w Warszawie, uprzejmie proszę o włączenie się w akcje i projekty służące popularyzacji szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.

W związku z tym proszę o zachęcenie uczniów i nauczycieli do udziału w następujących inicjatywach:
1. Konkurs na film na temat segregacji odpadów (w załączeniu regulamin konkursu)
2. Bieg na orientację Szlakiem „Płuc Woli” (poznawanie wolskich parków i lasków sąsiadujących ze szkołą).
3. Akcja „Zbiórka nakrętek i baterii”.
4. Projekt: Film instruktażowy na temat: Eko Porada, czyli jak to zrobić?”: Np. Jak zrobić maseczkę? Jak upiec chleb? Jak wykonać zieloną ścianę? Jak zainstalować zbiornik retencyjny na deszczówkę? Jak obsadzić roślinami teren wokół szkoły? Lub inny temat związany z szeroko rozumianą ekologią.
5. Konkurs z cyklu „Zero waste z własnej Woli” pt. „Dzieci przerabiają śmieci, czyli twórczy recykling” (opracowane przez uczniów pomysły, jak z odpadów i śmieci zrobić coś pożytecznego). Konkurs jest 4-częściowy:
- cz. I – ozdoby choinkowe,
- cz. II – ozdoby karnawałowe,
- cz. III – gadżety walentynkowe,
- cz. IV – ozdoby na Święta Wielkanocne.
6. Akcja „Sadzenie drzew przez maturzystów”.
7. Wykład nauczyciela biologii/geografii/chemii/fizyki ze szkoły ponadpodstawowej, który finalnie zostanie umieszczony w kanale „Youtube”.

Na stronie szkoły koordynującej, znajdziecie więcej informacji na ten temat. W kolejnych zakładkach znajdą Państwo szczegółowe informacje, regulaminy itp. Jednocześnie przypominamy, że z każdej inicjatywy, poszczególne szkoły opracowują collage ze zdjęć dokumentujący realizację i przebieg wydarzenia oraz przesyłają go do koordynatora na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

W okresie nauki zdalnej komunikaty i wiadomości będziemy zamieszczać w e-dzienniku.
Sekretariat szkoły dla osób z zewnątrz jest czynny w godzinach 10:00 - 14:00. Ze względów epidemiologicznych prosimy o kontakt mailowy  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 22 632 75 70
Biblioteka dla uczniów czynna będzie codziennie w godzinach 14:00 - 17:00.
Najbliższe zebranie z wychowawcami, 21.10.2020 o godzinie 17:30 odbędzie się w trybie zdalnym; link do zebrania znajdziecie Państwo w e-dzienniku.
W e-dzienniku najpóźniej we czwartek zostanie udostępniony harmonogram konsultacji; sposób ich organizacji opisany jest w Zarządzeniu Dyrektora szkoły, które znajdziecie Państwo w wiadomości w e-dzienniku.
Przypominam o konieczności niezwłocznego zawiadamiania szkoły w sytuacji przebywania ucznia na kwarantannie lub zakażenia.
Zdrowia życzę!
Dyrektor szkoły
Justyna Matejczyk
 

Szanowni Państwo,


w dniu 16.09.2020  odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami:

  • o godzinie 17:30 zapraszamy rodziców uczniów klas I i II uczących się w czteroletnim cyklu kształcenia (M, P1/2, G, L/H, MYP 1/2);
  • o godzinie 18:00 zapraszamy rodziców uczniów klas II i III uczących się w trzyletnim cyklu kształcenia (A, B1/2, C, D, E1/2).

Pozostali nauczyciele nie zostają na zebraniu.


Numery sal na spotkania z wychowawcami umieszczone zostaną na tablicy tuż po wejściu do szkoły oraz poniżej:

Klasa Nauczyciel Sala
1M Jakub Ostromęcki B112
1P1 Agnieszka Szymańska B08
1P2 Julianna Lesiak A303
1G Zbigniew Zaniewicz B309
1L Joanna Raczkowska B307
1MYP1 Dorota Rakowska B09
1MYP2 Agnieszka Matysiak A203
2M Jolanta Drogoń A07
2P1 Łukasz Głaz A05
2P2 Paulina Garbalińska A201
2G Mirosław Malinowski B114
2H Edyta Janiak B306
2MYP1 Magdalena Chlebus B206
2MYP2 Barbara Pater A06
2A Tomasz Gródek A108
2B1 Grzegorz Gola B310
2B2 Krystian Pokwiczał A305
2C Anna Słaba B116
2D Paweł Nowak A205
2E1 Tomasz Zasadny B308
2E2 Jakub Kus B209
3A Agnieszka Jankowska A302
3B1 Katarzyna Ruszczyńska-Bartnik B113
3B2 Anna Koc B10
3C Grzegorz Śmigiera A204
3D Marian Świerzyński A202
3E1 Aleksandra Zygmund A304
3E2 Maria Stasiak A301

 

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych budynku szkolnego.

 

logoibdp

 

 

 

 

Drodzy Absolwenci Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej!

Długo oczekiwane wręczenie dyplomów odbędzie się w środę 16 września 2020 o godzinie 12:00 na dziedzińcu szkolnym

Absolwent może odebrać dyplom osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez niego notarialnie.

Możliwe jest to także w późniejszym terminie u Koordynatora Programu IB DP.

Zapraszamy!

/images/MaturaIB2020maski.jpg