kopernik5b

Witamy na oficjalnej stronie
XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie!

Model United Nations - jest to symulacja obrad ONZ, zyskująca coraz większą popularność wśród uczniów i studentów. Pozwala ona uczestnikom na wcielenie się w rolę delegata przydzielonego kraju w debatach, dzięki czemu mogą lepiej poznać i zrozumieć istotne problemy współczesnego świata z różnych, nieznanych wcześniej perspektyw. Uczestnicy dyskutują na temat m.in. problemów światowego głodu, braku edukacji, terroryzmu, klęsk żywiołowych czy konieczności zwrócenia uwagi na problemy potrzebujących oraz sposobów ich wspólnego rozwiązania.


Copernicus Model United Nations to innowacyjna konferencja, która odbędzie się 29.11 – 01.12.2017r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Naszym celem jest aktywizacja wielu młodych ludzi oraz zachęcenie do rozwinięcia wielu nowych umiejętności, takich jak umiejętność szybkiej adaptacji w nowym środowisku, publicznego wypowiadania się, łatwiejszego nawiązywania nowych kontaktów i biegłości w języku angielskim.

 

Copernicus Model United Nations to organizowane przez uczniów XXXIII Liceum Kopernika w Warszawie symulowane obrady Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dają one niepowtarzalną okazję do wcielenia się w rolę delegata przydzielonego kraju w jednym zkomitetów ONZ, co pozwala uczestnikom na analizę obecnej sytuacji geopolitycznej z zupełnie nowej perspektywy. Jest to doskonała szansa na poznanie nowych ludzi, rozwinięcie umiejętności formułowania oraz przedstawiania argumentów, podszkolenie językaangielskiego oraz zaznajomienie się z najważniejszymi problemami współczesnego świata.Inicjatywę kierujemy do wszystkich uczniów liceum. 

 

Misja konferencji w dużej mierze jest zawarta w jej haśle, które brzmi: „cooperation, communication, cognition” (kooperacja, komunikacja, poznanie). Naszą grupą docelową są wszyscy uczniowie liceów zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Głęboko wierzymy, ze wielu młodych ludzi nie rozwija swoich talentów i pasji związanych z dyplomacją, problemami społecznymi i ich rozwiązywaniem,  działaniem prawa międzynarodowego i wieloma innymi obszarami ze względu na brak możliwości działania. Misją Copernicus Model United Nations jest nie tylko otworzenie przed nimi nowych ścieżek rozwoju, ale także zainspirowanie do organizacji podobnych przedsięwzięć samemu.

 

Kontakt:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

791460054

Secretary General – Jakub Borowy

President of the General Assembly – Bertrand Kusiak


Plan Copernicus Model United Nations


Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w Copernicus MUN!

 

Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Iga Jaworska (3A) brąz indywidualny i srebro zespołowo

https://www.iol2017.ie/2017/08/05/iol-2017-results/

 

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków w Singapurze

Adam Grzela (3A) złoto zespołowo

http://tmfwarszawa.pl/index.php/2017/07/11/zloto-na-zawodach-iypt-2017/

https://staszic.waw.pl/archive/2017/7/

 

XLVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Laureatka: Monika Gurak (3d gimnazjum)

 

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

Laureaci: Sara Bogacz (3d), Zofia Przeorek (1d), Mateusz Mazurczak (1d), Beniamin Wojtyński (3c), Piotr Wolski (2a), Olga Wuczkowska (3a)

Finaliści: Nina Kamińska (3d),  Le Ngoc Diep (2b)

 

Olimpiada Historyczna

Laureatka: Ewa Dużyńska (3E)

 

XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Laureatka: Magdalena Kmieć (3E)
Finaliści: Katarzyna Bens (3D), Oskar Lipień (3A), Maciej Włodarczyk (3C)

 

XV Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Laureatka: Iga Jaworska (3A)
Finalistka: Barbara Toporowska (3C)

 

XLIII Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna

Finaliści: Maja Kalisiewicz (3C), Wojciech Sajecki (2C)

 

XXIX Olimpiada Filozoficzna

Finalista: Filip Bieńkowski (2A)

 

XL Olimpiada Języka Francuskiego

Finalista: Jan Tomasz Borkowski (3F)

 

XLI Olimpiada Języka Angielskiego

Finalista: Maciej Nakoniecznik (3F)

 

XXIII Konkurs Fizyczny Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej

Finaliści: Magdalena Marzec (3A), Kacper Kurowski (3A), Hubert Motyka (3IB)

 

Wspomnienia…. Nie muszą nawet należeć do nas, by zmusić odbiorcę do głębszego zastanowienia się nad płynącą wraz z nimi lekcją. Właśnie to udało się panu Feliksowi Walichnowskiemu, absolwentowi przedwojennej szkoły podstawowej, która mieściła się w murach obecnego XXXIII LO Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.

Pan Feliks odwiedził naszą szkołę 26 września 2017 roku. Spotkanie zaczął od przywitania się z nami jako ze szkolnymi kolegami i koleżankami, ponieważ, jak wielokrotnie podkreślał, ukończył szkołę mieszczącą się w tym samym miejscu, co nasza, przechadzał się tymi samymi korytarzami, a kartkówki pisał w tych samych salach.

Następnie rozpoczął opowieść o swojej przeszłości. Przedstawił nam małego, 7-letniego Feliksa, który ze sprzecznymi uczuciami – nadzieją i strachem – pierwszy raz przekroczył próg szkoły. Snuł historię o tym, jak ów chłopiec nauczył się czytać i pisać. Ze wzruszeniem zaznaczył swoją wdzięczność dla wszystkich kształcących go nauczycieli.

Z widocznym trudem wspomniał  lata wojny. Mówienie o minionych czasach i utraconym dzieciństwie nie przychodziło mu jednak łatwo. Za to z dumą opowiadał o pionierach zasiedlających Warmię i Mazury, pracy na uczelni i w wydawnictwie oraz pozostałych aspektach dorosłego już życia. Wspomniał o pasji, jaką jest pisanie, o trudnych chwilach, o napawająych dumą odznakach, pamiętniku, karierze dziennikarza....

Podczas spotkania z Panem Feliksem kilkoro uczniów z klasy 1D recytowało napisane przez pana Walichnowskiego wiersze. Opowiadały one o tęsknocie, miłości, stracie, bólu, przeszłosci, marzeniach i obawach. Zmuszały odbiorcę do przemyśleń na temat trudnych, nieprzyjemnych lub smutnych spraw, o których zwykle wolimy nie pamiętać.

Spotkanie było także okazją do zadania prowadzącemu pytań i obejrzenia zdjęć natury – zarówno fauny jak i flory – wykonanych przez żonę naszego gościa, panią Elżbietę Walichnowską, która również była obecna podczas tego wydarzenia.

Podsumowując, wizyta pana Feliksa nie tylko przybliżyła nam realia przedwojennej codzienności naszych równieśników, ale i przypomniała o ich bohaterstwie, odwadze i męstwie.

Pola Górczyńska z klasy 1D

 

 

 

Uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej przysługuje:

STYPENDIUM SZKOLNE - może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 514,00 zł, (zgodnie z art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 poz.163 z póżn. zm.), zamieszkały na terenie m.st. Warszawy

Wnioskodawcą moze być: rodzic, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.

Wzór wniosku wraz z instrukcją dotyczącą przyznawania wniosku dostępny jest do pobrania na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl, na stronie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz u pedagoga szkolnego Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć osobiście w gabinecie pedagoga szkolnego p. Aleksandry Charążki (A101).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 13.09.17.

Zweryfikowane pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, zaopiniowane przez Dyrektora szkoły, przekazywane są do Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola. Burmistrz dzielnicy wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY - może je otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, zamieszkały na terenie m.st. Warszawy. Wnioskodawcą moze być: rodzic, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.

Wzór wniosku wraz z instrukcją dotyczącą przyznawania wniosku dostępny jest do pobrania na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl, na stronie Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz u pedagoga szkolnego p. Aleksandry Charążki.

Zweryfikowane pozytywnie wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego, zaopiniowane przez Dyrektora szkoły, przekazywane są do Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola. Burmistrz dzielnicy wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku należy złożyć w szkole, bezpośrednio u pedagoga szkolnego p. A. Charążki w terminie nie póżniej niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie powyższego zasiłku.

 

Poniżej publikujemy listy podręczników, jakie będą używane w naszym liceum i gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018.

Lista podręczników do liceum w roku szkolnym 2017/2018

Lista podręczników do gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

 

Już 4 września 2017 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny! 

Plan dnia wygląda następująco:

godz. 9:00 - Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. Bema

godz. 10:00 - rozpoczęcie roku dla uczniów Gimnazjum i Liceum:

klasy pierwsze Liceum - aula na parterze szkoły,
pozostałe klasy - w wyznaczonych salach.

godz. 11:30 - licealiści, którzy kontynuują naukę franc/hiszp/niem piszą test będący podstawą podziału na grupy.

 

Informujemy, że 1 września 2017 r. o godz. 12:00 odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów IB DP, na które serdecznie zapraszamy naszych absolwentów oraz nauczycieli programu Matury Międzynarodowej.

 

IB

MYP-English                                Certificate_sm DP-English

      (Powiększ)

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w dniu 24 stycznia 2017 roku otrzymaliśmy autoryzację International Baccalaureate Organization (IBO) do prowadzenia Międzynarodowego Programu Gimnazjalnego (Middle Years Program - MYP) w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego, wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 117 w Warszawie. 

Dziękujemy władzom Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za wspieranie naszych działań i wiarę w sukces!
Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i wsparciem przyczynili się do pomyślnego zakończenia procesu.  

Jesteśmy pierwszą publiczną szkołą w Warszawie, która otrzymała autoryzację MYP i tym samym oferuje dwa programy międzynarodowe nadzorowane przez IBO w Genewie - MYP dla uczniów Gimnazjum nr 50 oraz Program Dyplomowy dla uczniów XXXIII LO Dwujęzycznego im. M. Kopernika.

 

W ramach Programu Patronackiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny umożliwia naszym uczniom udział w wykładach ekspertów cyklicznie organizowanych w patronackich liceach, uczestniczenie w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet czy dołączenie do uczelnianych zespołów badawczych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z harmonogramem wykładów specjalnie dedykowanych naszym uczniom oraz wykładów prowadzonych w WUM, w których mogą oni brać udział.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Dnia Otwartego, który Warszawski Uniwersytet Medyczny zorganizował specjalnie dla trzech warszawskich liceów objętych patronatem 23 marca 2017 r.