Wyniki egzaminów maturalnych naszych uczniów w maju 2015 r.

Przedmiot
Średnia Kopernik Średnia krajowa
Język polski poziom podstawowy 82,1% 66%
Język polski poziom rozszerzony 79,0% 61%
Język angielski poziom podstawowy 99,1% 77%
Język angielski poziom rozszerzony 93,1% 63%
Język angielski poziom dwujęzyczny 84,1%  brak danych
Język niemiecki poziom podstawowy 92,0% 72%
Język niemiecki poziom rozszerzony 91,6% 63%
Język francuski poziom podstawowy 91,4% 83%
Język francuski poziom rozszerzony 88,4% 59%
Język hiszpański poziom podstawowy 88,8% 84%
Język hiszpański poziom rozszerzony 86,0% 59%
Matematyka poziom podstawowy 87,7% 55%
Matematyka poziom rozszerzony 64,8% 41%
Fizyka poziom rozszerzony 72,4% 44%
Biologia poziom rozszerzony 74,1% 43%
Chemia poziom rozszerzony 75,1% 52%
Geografia poziom rozszerzony 72,5% 41%
WOS poziom rozszerzony 54,9% 26%
Historia poziom rozszerzony 84,4% 50%

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy maturalne. Gratulujemy!