Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty). Proponujemy kandydatom następujące kierunki:

KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Z PODZIAŁEM NA GRUPY Z MATEMATYKI 

Rozszerzony zakres nauczania: MATEMATYKAFIZYKA.

Od pierwszej klasy dodatkowe godziny zajęć z matematyki i fizyki.

Wyniki egzaminów maturalnych 2020:

matematyka rozszerzona: 80,88% - (średnia w kraju: 44%);

fizyka rozszerzona: 72,26% -  (średnia w kraju: 42%).

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z fizyki organizowanych przez Politechnikę Warszawską specjalnie dla uczniów Kopernika. Absolwenci tej klasy studiują głównie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Politechnice Warszawskiej.

W klasie tej będzie podział na dwie gupy z matematyki: olimpijską i nieolimpijską. Dzięki temu podziałowi oferujemy naukę matematyki w zakresie rozszerzonym lub znacznie rozszerzonym -  z programem autorskim. Program autorski przygotowujemy we współpracy z Panem Wojciechem Guzickim oraz utytułowanymi nauczycielami - pasjonatami matematyki, którym sukces zawdzięczają młodzi adepci matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 221 na Woli. Współpraca nauczycieli od lat pracujących z finalistami i laureatami Olimpiady Matematycznej Juniorów i Olimpiady Matematycznej jest gwarancją sprawdzonych metod nauczania. Inicjatywa ta stworzy uczniom o szczególnych uzdolnieniach matematycznych możliwość kontynuacji nauki na poziomie licealnym w mniejszej grupie, co sprzyjać będzie skupieniu się na zadaniach konkursowych i olimpijskich. Uczniowie grupy olimpijskiej od pierwszej klasy będą mieć większą o 2 liczbę lekcji matematyki, w podziale na geometrię i analizę. Stworzenie olimpijskiej grupy matematycznej zapewni uczniom również wysoki poziom kształcenia językowego, co dla przyszłych matematyków i programistów jest wartością niebagatelną w dobie dominacji języka angielskiego w świecie nauki.

 

Plan ramowy

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

POD PATRONATEM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Rozszerzony zakres nauczania: BIOLOGIACHEMIA oraz zwiększona liczba godzin nauczania MATEMATYKI.

Od pierwszej klasy dodatkowe godziny biologii i chemii. W pierwszej klasie zajęcia z łaciny.

Wyniki egzaminów maturalnych 2020:

biologia rozszerzona: 77,97% - (średnia w kraju: 47%);

chemia rozszerzona: 72,50% - (średnia w kraju: 41%).

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z biologii oraz dedykowanych wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych WUM, Wydział Biologii UW, Obozie Naukowym oraz Letniej Akademii Badawczej. Absolwenci tej klasy studiują głównie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz innych uczelniach medycznych, UW i SGGW.

Plan ramowy

KLASA MATEMATYCZNO-SPOŁECZNA

POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Rozszerzony zakres nauczania: MATEMATYKA i GEOGRAFIA.

Dla chętnych koło ekonomiczne. Uczniowie z powodzeniem startują w olimpiadach o tematyce ekonomicznej.

Wyniki egzaminów maturalnych 2020:

matematyka rozszerzona: 60% - (średnia w kraju: 44%);

geografia rozszerzona: 56,35% - (średnia w kraju: 26%).

Absolwenci tej klasy studiują głównie na SGH oraz innych uczelniach ekonomicznych.

Plan ramowy

KLASA LINGWISTYCZNO-SPOŁECZNA

POD PATRONATEM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Rozszerzony zakres nauczania: JĘZYK NIEMIECKI LUB HISZPAŃSKI, GEOGRAFIA oraz JĘZYK POLSKI.

W pierwszej klasie zajęcia z łaciny.

Wyniki egzaminów maturalnych 2020:

język niemiecki rozszerzony: 86% - (średnia w kraju: 63%);

język hiszpański rozszerzony: 77,11% - (średnia w kraju: 56%);

geografia rozszerzona: 56,35% - (średnia w kraju: 26%);

język polski rozszerzony: 87,21% - (średnia w kraju: 60%);

Dotychczas istniała w naszej szkole klasa humanistyczno-społeczna i jeden rocznik lingwistyczno-społecznej, której uczniowie od września 2021 r. będą mieli możliwość kontynuacji nauki języka obcego (niemieckiego albo hiszpańskiego) w zakresie rozszerzonym. Uczniowie tej klasy z powodzeniem startują w olimpiadach związanych z wiedzą o społeczeństwie, prawie i filozofii. Absolwenci tej klasy studiują głównie kierunki humanistyczne: prawo, psychologię, filologie na UW.

Plan ramowy

KLASA MYP 
realizująca Program Juniorów Matury Międzynarodowej (IB MYP),

przygotowująca do rozpoczęcia dwuletniego Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (IB DP).

Klasa pierwsza (i druga) MYP przygotowuje uczniów do uczestnictwa w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej. Po spełnieniu warunków określonych w Statucie szkoły, uczniowie przechodzą do klasy trzeciej, która jest pierwszym rokiem programu DP.

Wyniki Matury Międzynarodowej 2020:

Średni wynik 40 punktów na 45 możliwych przy średniej światowej 31,34 punktów.

Plan ramowy