Wyniki egzaminów maturalnych naszych uczniów w maju 2019 r.

Przedmiot
Średnia Kopernik Średnia krajowa
(tylko LO)
Język polski poziom podstawowy 71,08% 55%
Język polski poziom rozszerzony 84,16% 58%
Język angielski poziom podstawowy 98,77% 78%
Język angielski poziom rozszerzony 95,24% 62%
Język angielski poziom dwujęzyczny 91,60% brak danych
Język niemiecki poziom podstawowy 94,77% 69%
Język niemiecki poziom rozszerzony 88,40% 63%
Język francuski poziom podstawowy 90,57% 82%
Język francuski poziom rozszerzony 92,67% 67%
Język hiszpański poziom podstawowy 90,50% 77%
Język hiszpański poziom rozszerzony 77% 55%
Matematyka poziom podstawowy 90,95% 64%
Matematyka poziom rozszerzony 85,44% 50%
Matematyka poziom dwujęzyczny 89,62% brak danych
Fizyka poziom rozszerzony 81,81% 50%
Filozofia poziom rozszerzony 100% 43%
Biologia poziom rozszerzony 64,74% 37%
Chemia poziom rozszerzony 63,70% 42%
Geografia poziom rozszerzony 75,17% 35%
WOS poziom rozszerzony 49% 30%
Historia poziom rozszerzony 66% 40%

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy maturalne.