25th anniversary of the IB Middle Years Programme (MYP) from International Baccalaureate on Vimeo.

 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy prezentację dotyczącą funkcjonowania Programu Juniorów Matury Międzynarodowej (IB Middle Years Programme)

Link do prezentacji

 

MYP-Eng

 

Program Middle Years Programme IB MYP światowej organizacji IBO (International Baccalaureate Organization)
oferowany jest w najlepszych i najbardziej prestiżowych szkołach na świecie dla uczniów w wieku 13-17 lat.
Kształtuje on u uczniów umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów w kontekście zagadnień z realnego świata i przykłada szczególną uwagę do rozbudzania w uczniach ciekawości i dociekliwości poprzez poszukiwania, badania, krytyczne myślenie, rozwijanie świadomości międzykulturowej i komunikacji oraz odpowiedzialności za własną naukę i refleksji nad własnymi postępami. Uczniowie uczęszczający do klasy realizującej IB MYP to osoby, które posiadają szeroki zakres wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz przygotowane do kontynuowania nauki w Programie Dyplomowym IBO (IB DP).
IB MYP w pełni realizuje polską podstawę programową i doskonale przygotowuje do uczestnictwa w kolejnym etapie IB DP.
IB MYP kładzie nacisk na sposób, w jaki mają być nauczane treści, jak się mają ze sobą łączyć oraz jak poszczególne przedmioty mają ze sobą współgrać. Program zakłada potrzebę wszechstronnego kształcenia, wrażliwości międzykulturowej oraz interakcji ucznia z otoczeniem. Ponadto, jest to nauczanie holistyczne, kładące nacisk na współpracę, prezentacje, projekty, kreatywność, wolontariat (Service as Action), a także kształtowanie kompetencji kluczowych, w tym świadomość procesu własnego uczenia się i wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń związanych z tym procesem. IB MYP wspomaga również rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, którego elementy pojawiać się będą na większości przedmiotów nauczanych dwujęzycznie. Zintegrowane nauczanie zakończone jest indywidualnym projektem (Personal Project). Uczniowie realizują program w klasie pierwszej i drugiej LO i będą mogli go kontynuować naukę w Programie Dyplomowym (IB DP) w klasie trzeciej i czwartej LO. IB MYP jest doskonałym wyborem dla uczniów planujących kontynuację nauki w klasie realizującej program Matury Miedzynarodowej IB Diploma Programme.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

IB_school_00703_language policy MYP

IB_school_00703_academic_honesty_policy_and_procedures

IB_school_00703_myp_special_educational_needs_policy

IB_school_00703_myp_assessment_policy

 

IB

MYP-English                                Certificate_sm DP-English

      (Powiększ)

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w dniu 24 stycznia 2017 roku otrzymaliśmy autoryzację International Baccalaureate Organization (IBO) do prowadzenia Międzynarodowego Programu Gimnazjalnego (Middle Years Program - MYP) w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego, wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 117 w Warszawie. 

Dziękujemy władzom Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za wspieranie naszych działań i wiarę w sukces!
Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i wsparciem przyczynili się do pomyślnego zakończenia procesu.  

Jesteśmy pierwszą publiczną szkołą w Warszawie, która otrzymała autoryzację MYP i tym samym oferuje dwa programy międzynarodowe nadzorowane przez IBO w Genewie - MYP dla uczniów Gimnazjum nr 50 oraz Program Dyplomowy dla uczniów XXXIII LO Dwujęzycznego im. M. Kopernika.