Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty). Proponujemy kandydatom następujące kierunki:

KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

Rozszerzony zakres nauczania: MATEMATYKAFIZYKA.

Od pierwszej klasy dodatkowe godziny zajęć z matematyki i fizyki.

Wyniki egzaminów maturalnych 2019:

matematyka rozszerzona: 85,44% - (średnia w kraju: 50%);

fizyka rozszerzona: 81,81% -  (średnia w kraju: 50%).

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z fizyki organizowanych przez Politechnikę Warszawską specjalnie dla uczniów Kopernika. Absolwenci tej klasy studiują głównie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Politechnice Warszawskiej.

Plan ramowy do 4-letniego LO

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

POD PATRONATEM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Rozszerzony zakres nauczania: BIOLOGIACHEMIA oraz zwiększona liczba godzin nauczania MATEMATYKI.

Od pierwszej klasy dodatkowe godziny biologii i chemii. W pierwszej klasie zajęcia z łaciny.

Wyniki egzaminów maturalnych 2019:

biologia rozszerzona: 64,74% - (średnia w kraju: 37%);

chemia rozszerzona: 63,7% - (średnia w kraju: 42%).

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z biologii oraz dedykowanych wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych WUM, Wydział Biologii UW, Obozie Naukowym oraz Letniej Akademii Badawczej. Absolwenci tej klasy studiują głównie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz innych uczelniach medycznych, UW i SGGW.

Plan ramowy do 4-letniego LO

KLASA MATEMATYCZNO-SPOŁECZNA

POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Rozszerzony zakres nauczania: MATEMATYKA i GEOGRAFIA.

Dla chętnych koło ekonomiczne. Uczniowie z powodzeniem startują w olimpiadach o tematyce ekonomicznej.

Wyniki egzaminów maturalnych 2019:

matematyka rozszerzona: 85,44% - (średnia w kraju: 50%);

geografia rozszerzona: 75,17% - (średnia w kraju: 35%).

Absolwenci tej klasy studiują głównie na SGH oraz innych uczelniach ekonomicznych.

Plan ramowy do 4-letniego LO

KLASA LINGWISTYCZNO-SPOŁECZNA

POD PATRONATEM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Rozszerzony zakres nauczania: JĘZYK NIEMIECKI LUB HISZPAŃSKI, HISTORIA oraz zwiększona liczba godzin nauczania JĘZYKA POLSKIEGO.

W pierwszej klasie zajęcia z łaciny.

Wyniki egzaminów maturalnych 2019:

język niemiecki rozszerzony: 88,4% - (średnia w kraju: 63%);

język hiszpański rozszerzony: 77% - (średnia w kraju: 55%);

historia rozszerzona: 66% - (średnia w kraju: 40%);

język polski rozszerzony: 84,16% - (średnia w kraju: 58%);

Dotychczas istniała w naszej szkole klasa humanistyczno-społeczne, której uczniowie od września 2020 r. będą mieli możliwość kontynuacji nauki języka obcego (niemieckiego albo iszpańskiego) w zakresie rozszerzonym. Uczniowie tej klasy z powodzeniem startują w olimpiadach związanych z wiedzą o społeczeństwie, prawie i filozofii. Absolwenci tej klasy studiują głównie kierunki humanistyczne: prawo, psychologię, filologie na UW.

Plan ramowy do 4-letniego LO

KLASA MYP 
przygotowująca do rozpoczęcia dwuletniego Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (IB).

Klasa pierwsza (i druga) MYP przygotowuje uczniów do uczestnictwa w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej. Po spełnieniu warunków określonych w Statucie szkoły, uczniowie przechodzą do klasy trzeciej, która jest pierwszym rokiem programu DP.

Wyniki Matury Międzynarodowej 2019:

Średni wynik 36 punktów na 45 możliwych przy średniej światowej około 30 punktów.

Plan ramowy do 4-letniego LO