Wyniki egzaminów maturalnych naszych uczniów w maju 2018 r.

Przedmiot
Średnia Kopernik Średnia krajowa
(tylko LO)
Język polski poziom podstawowy 67,39% 58%
Język polski poziom rozszerzony 71,82% 54%
Język angielski poziom podstawowy 99,19% 78%
Język angielski poziom rozszerzony 94,17% 65%
Język angielski poziom dwujęzyczny 89,04% brak danych
Język niemiecki poziom podstawowy 95,84% 72%
Język niemiecki poziom rozszerzony 94,50% 62%
Język francuski poziom podstawowy 85,33% 84%
Język francuski poziom rozszerzony 98,00% 68%
Język hiszpański poziom podstawowy 87,67% 80%
Język hiszpański poziom rozszerzony 72,80% 55%
Matematyka poziom podstawowy 93,57% 61%
Matematyka poziom rozszerzony 62,97% 37%
Matematyka poziom dwujęzyczny 92,83% brak danych
Fizyka poziom rozszerzony 68,79% 41%
Informatyka poziom rozszerzony 82,00% 44%
Biologia poziom rozszerzony 72,62% 36%
Chemia poziom rozszerzony 72,24% 42%
Geografia poziom rozszerzony 69,84% 36%
WOS poziom rozszerzony 57,67% 31%
Historia poziom rozszerzony 72,67% 35%

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy maturalne. Gratulujemy!