Jak co roku w okresie świątecznym każdy może stać się Świętym Mikołajem.

Dzieci ze szkoły w Łbiskach napisały listy do Świętego Mikołaja, zaś nasi uczniowie w tym go wyręczą, przygotowując paczki zgodnie z tym, o czym marzą i piszą w listach dzieci.

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych i pierwszych klas licealnych naszej szkoły przygotowują paczki dla dzieci ze szkoły w Łbiskach, które potem zostaną im przekazane podczas przedświątecznej wizyty naszych wolontariuszy.

 

Szczegóły organizacyjne:

  • Trzyosobowe zespoły klasowe przygotowują paczkę dla dziecka ze szkoły w Łbiskach, zgodnie z otrzymanym od wychowawcy listem do Świętego Mikołaja. Paczki powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem obdarowanego i klasą do której uczęszcza w Łbiskach. Przed zapakowaniem proszę pokazać paczkę wychowawcy.
  • Do 7.12.2017 przynosimy paczki najpierw do wychowawcy, a następnie do gabinetu wicedyrektora w skrzydle B.
  • 21.12.2018 wolontariusze wręczą paczki dzieciom w Łbiskach podczas przedświatecznej wizyty.

Podaruj_dzieciom_swieta