Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to footer

O szkole

Witamy w Koperniku

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika jest szkołą dwujęzyczną z językiem angielskim.
 Wszystkie klasy realizują program liceum ogólnokształcącego, gimnazjum, Międzynarodowy Program Gimnazjalny MYP albo Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej.

W szkole jest 28 oddziałów licealnych, w których uczy się łącznie 960 uczniów.

Liceum wyposażone jest w dwie pracownie komputerowe z pełnym dostępem do internetu, dobrze zaopatrzoną bibliotekę (15000 voluminów, w tym duży księgozbiór anglojęzyczny) oraz bibliotekę multimedialną. Oprócz tego szkoła ma dobrze wyposażone pracownie – biologiczną, chemiczną, geograficzną. W liceum zatrudnionych jest 94 nauczycieli, w tym 4 native speakerów, 2 bibliotekarki, 2 pedagogów i psycholog. Niektórzy nasi nauczyciele są jednocześnie pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzimy wymianę zagraniczną ze Szkocją, Norwegią, Włochami i Finlandią w ramach programów unijnych, obecnie Erasmus Plus „Lets Play Here”. Nasi uczniowie biorą udział w symulacjach prac ONZ (Irlandia, Wielka Brytania, Niemcy), wymianie Rotary International oraz różnych formach współpracy zagranicznej: Młodzieżowe Forum Krajowe UE w Hadze, Baltic Youth Forum w Szwecji, UN Model Conference w Berlinie, Hamburgu, Dublinie, Croydon. Ponadto szkoła stowarzyszona jest w UNESCO, International Schools Association, International Baccaulaurate Organization. Realizujemy programy Erasmus Plus: iCSE for Schools – Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową, IBCLIL – Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym, a obecnie IL – Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie, wpływający na procesy nauczania i uczenia się.

Wejście do szkoły