Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wyniki egzaminu maturalnego – maj 2017 r.

Wyniki egzaminów maturalnych naszych uczniów w maju 2017 r.

PrzedmiotŚrednia KopernikŚrednia krajowa
(tylko LO)
Język polski poziom podstawowy74,45%59%
Język polski poziom rozszerzony82,59%52%
Język angielski poziom podstawowy99,75%77%
Język angielski poziom rozszerzony94,17%65%
Język angielski poziom dwujęzyczny88,58% brak danych
Język niemiecki poziom podstawowy95,84%72%
Język niemiecki poziom rozszerzony94,00%63%
Język francuski poziom podstawowy88,53%80%
Język francuski poziom rozszerzony84,00%63%
Język hiszpański poziom podstawowy90,00%78%
Język hiszpański poziom rozszerzony76,00%55%
Matematyka poziom podstawowy91,21%60%
Matematyka poziom rozszerzony71,35%47%
Matematyka poziom dwujęzyczny90,67%brak danych
Fizyka poziom rozszerzony72,33%46%
Informatyka poziom rozszerzony64,67%42%
Biologia poziom rozszerzony79,33%41%
Chemia poziom rozszerzony72,86%44%
Geografia poziom rozszerzony75,29%36%
WOS poziom rozszerzony67,27%29%
Historia poziom rozszerzony69,18%36%
Historia sztuki poziom rozszerzony68,00%47%

Wszyscy uczniowie naszej szkoły zdali swoje egzaminy maturalne. Gratulujemy!