Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kierunki kształcenia

Oferta na rok szkolny 2024/2025

Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty). Proponujemy kandydatom następujące kierunki:

1MA KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-ARCHITEKTONICZNA  POD PATRONATEM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W OBRĘBIE KLASY TWORZY SIĘ DWIE RÓWNOLICZNE GRUPY:

O Z PROGRAMEM OLIMPIJSKIM Z MATEMATYKI (OLIMPIJSKĄ) realizującą program eksperymentalny z matematyki- POD PATRONATEM WYDZIAŁU MATEMATYKI PW

oraz

A – Z RYSUNKIEM (ARCHITEKTONICZNĄ)POD PATRONATEM WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PW

W systemie rekrutacyjnym będą to dwie odrębne grupy rekrutacyjne.

W obu grupach (O i A) rozszerzony zakres nauczania: MATEMATYKA i FIZYKA.
Od pierwszej klasy dodatkowe godziny zajęć z matematyki i fizyki.
Nauczanie matematyki w grupach: program eksperymentalny (znacznie rozszerzony) w grupie olimpijskiej (O) albo rozszerzony w grupie architektonicznej (A).
Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, zróżnicowanych pod względem poziomu zaawansowania. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego, istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch języków: hiszpańskiego lub niemieckiego.
Dodatkowy przedmiot: RYSUNEK tylko w grupie architektonicznej.
Wyniki egzaminów maturalnych 2023:
matematyka rozszerzona: 74% – (średnia w kraju: 50%);
fizyka rozszerzona: 76% –  (średnia w kraju: 43%).
Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z fizyki organizowanych przez Politechnikę Warszawską specjalnie dla uczniów Kopernika. Absolwenci tej klasy studiują głównie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz Politechnice Warszawskiej albo na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. oraz innych kierunkach PW, gdzie Rysunek i Geometria jest istotna.
Plan ramowy

1P KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNO-MATEMATYCZNA

Rozszerzony zakres nauczania: BIOLOGIACHEMIA oraz MATEMATYKA.
Od pierwszej klasy dodatkowe godziny biologii, chemii i matematyki.
W pierwszej klasie zajęcia z łaciny.
Nauka języka angielskiego, odbywa się w grupach międzyoddziałowych, zróżnicowanych pod względem poziomu zaawansowania. Drugim językiem obcym jest język hiszpański albo niemiecki.
Wyniki egzaminów maturalnych 2023:
biologia rozszerzona: 76% – (średnia w kraju: 48%);
chemia rozszerzona: 75% – (średnia w kraju: 47%);
matematyka rozszerzona: 74% – (średnia w kraju: 50%).
Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z biologii oraz dedykowanych wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych WUM, Wydział Biologii UW, Obozie Naukowym oraz Letniej Akademii Badawczej. Absolwenci tej klasy studiują głównie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz innych uczelniach medycznych, UW i SGGW.
Plan ramowy

1G KLASA MATEMATYCZNO-SPOŁECZNA POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ

Rozszerzony zakres nauczania: MATEMATYKA i GEOGRAFIA.
Dla chętnych koło ekonomiczne. Uczniowie z powodzeniem startują w olimpiadach o tematyce ekonomicznej.
Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, zróżnicowanych pod względem poziomu zaawansowania. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego, istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch języków: hiszpańskiego lub niemieckiego.
Wyniki egzaminów maturalnych 2023:
matematyka rozszerzona: 74% – (średnia w kraju: 50%);
geografia rozszerzona: 85% – (średnia w kraju: 53%).
Absolwenci tej klasy studiują głównie na SGH oraz innych uczelniach ekonomicznych.
Plan ramowy

1L KLASA LINGWISTYCZNO-SPOŁECZNA POD PATRONATEM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Rozszerzony zakres nauczania: JĘZYK NIEMIECKI albo  HISZPAŃSKI, GEOGRAFIA oraz JĘZYK POLSKI.
W pierwszej klasie zajęcia z łaciny.
Wyniki egzaminów maturalnych 2023:
język niemiecki rozszerzony: 87% – (średnia w kraju: 58%);
język hiszpański rozszerzony: 97% – (średnia w kraju: 53%);
geografia rozszerzona: 85% – (średnia w kraju: 53%);
język polski rozszerzony: 77% – (średnia w kraju: 66%);
W tej klasie jest kontynuacja nauki języka obcego (niemieckiego albo hiszpańskiego) w zakresie rozszerzonym. Uczniowie tej klasy z powodzeniem startują w olimpiadach związanych z wiedzą o społeczeństwie, prawie i filozofii. Absolwenci tej klasy studiują głównie kierunki humanistyczne: prawo, psychologię, filologie na UW.
Plan ramowy

1 MYP – KLASA MIĘDZYNARODOWA IB (MIDDLE YEARS PROGRAMME)

przygotowująca do rozpoczęcia dwuletniego Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej (IB).

Klasa pierwsza (i druga) MYP, w której jest realizowany Program Juniorów Matury Międzynarodowej, przygotowuje uczniów do uczestnictwa w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej. Po spełnieniu warunków określonych w Statucie szkoły, uczniowie przechodzą do klasy trzeciej, która jest pierwszym rokiem programu DP.
Wyniki Matury Międzynarodowej 2023:
Średni wynik 37 punktów na 45 możliwych przy średniej światowej 30 punktów.
Plan ramowy