Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Koncepcja pracy szkoły

Uczniowie XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika…

…wnikliwie badają otaczający ich świat. Rozwijają swoją naturalną ciekawość. W szkole zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności by prowadzić własne badania i potrafić samodzielnie się uczyć. Uczniowie są aktywni i lubią się zdobywać wiedzę, a pasja poszerzania swoich horyzontów będzie towarzyszyć im przez całe życie.

…są kompetentni. Analizują koncepcje, idee i problemy zarówno lokalne jak i globalne. Dzięki temu zdobywają dogłębną i rzeczową wiedzę oraz pogłębiają rozumienie wielu tematów w szerokim, acz zrównoważonym, spektrum dyscyplin naukowych.

…są myślicielami. Aktywnie podejmują się rozwiązywania skomplikowanych problemów wykorzystując umiejętności zarówno krytycznego jak i kreatywnego myślenia, a podejmowane przez nich decyzje są etyczne, przemyślane i dobrze uzasadnione.

…są osobami komunikatywnymiPosługując się kilkoma językami, potrafią w sposób asertywny i twórczy przekazywać informacje i wyrażać myśli. Chętnie współpracują z innymi.

…trzymają się zasadW swoim postępowaniu kierują się szczerością i są wierni swoim przekonaniom. Są ludźmi prawymi. Mają poczucie sprawiedliwości. Szanują godność jednostek, grup i społeczności. Biorą odpowiedzialność za swoje czyny i wynikające z nich konsekwencje.

…cechują się otwartością na inne poglądy. Znają i rozumieją własną kulturę, historię i swoje w niej miejsce. Jednocześnie, chętnie zapoznają się z perspektywą, wartościami i tradycjami innych osób i społeczności. Przed wydaniem osądu analizują wiele różnych stanowisk, dzięki czemu ciągle się rozwijają.

…są wrażliwi. W obliczu potrzeb i uczuć innych osób kierują się empatią, współczuciem i szacunkiem. Chętnie angażują się w pracę społeczną, niosąc pomoc potrzebującym jak również dbając o środowisko.

…nie boją się podejmowania ryzykaNowe sytuacje stanowią dla nich wyzwanie, które podejmują odważnie lecz z rozwagą. Nowe sytuacje, role i strategie są dla nich okazją do doskonalenia własnej niezależności. Potrafią odważnie i komunikatywnie bronić swoich przekonań.

…rozwijają się harmonijnieRozumieją znaczenie intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej równowagi w dążeniu do szczęścia własnego i innych ludzi.

…wykazują się krytyczną refleksjąPotrafią poddać własny proces zdobywania wiedzy uważnemu namysłowi. Są w stanie ocenić i zrozumieć zarówno swoje mocne strony jak i ograniczenia tak, by umiejętnie wspierać własny rozwój i uczenie się.