Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Spotkania otwarte dla rodziców kandydatów do klas pierwszych 2023/24:
– 11 marca 2023, sobota 10:00
– 19 kwietnia 2023, środa 17:30

Planujemy spotkania stacjonarne.