Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terminy spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami oraz przekazywania informacji o ocenianiu i klasyfikowaniu rodzicom uczniów i uczniom w bieżącym roku szkolnym

Harmonogram spotkań z rodzicami

14 września 2022 r.
(środa)
rodzice uczniów klas I: 17:30 – spotkanie z dyrektorem w sali gimnastycznej, następnie – spotkanie z wychowawcami (wybory do Oddziałowych Rad Rodziców);
rodzice uczniów klas IV: 17:30 – spotkanie z wychowawcami (wybory do Oddziałowych Rad Rodziców), 18:30 – spotkanie z dyrektorem w sali gimnastycznej (przekazanie informacji dot. egz. maturalnego);
rodzice uczniów klas II i III: 17:30 – spotkanie z wychowawcami (wybory do Oddziałowych Rad Rodziców)
19 października 2022 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów 
21 grudnia 2022 r.
(środa)
 17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów,
              informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
25 stycznia 2023 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów,
              informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.
15 marca 2023 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas maturalnych.
12 kwietnia 2023 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum, pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas maturalnych; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 15 kwietnia 2022 r. (piątek).
18 kwietnia 2023 r.
(wtorek)
upływa termin składania podań o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych przez rodziców i uczniów klas maturalnych.
17 maja 2023 r.
(środa)
17:30 – zebrania wychowawców z rodzicami uczniów, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
7 czerwca 2023 r.
(środa)
informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów .
13 czerwca 2023 r. (wtorek)upływa termin składania podań przez rodziców i uczniów o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych.


Dodatkowo zamieszczamy poniżej godziny dostępności nauczycieli dla rodziców i uczniów. Ze względów organizacyjnych spotkanie możliwe jest, po wcześniejszym umówieniu się (min 2 dni przed planowanym spotkaniem należy napisać dziennikiem elektronicznym wiadomość do danego nauczyciela o zamiarze przyjścia na spotkanie w danym terminie)