Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kalendarz zebrań Rady Pedagogicznej

1.30-31 sierpnia 2023r.
środa  – czwartek
godz. 13:00/12:00
Zebrania Rady Pedagogicznej
2.13 października 2023r.
Piątek
Wyjście integracyjne nauczycieli
3.Październik-Listopad
(termin do ustalenia – środa)
Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
4.10 stycznia 2024 r.
środa
godz. 15:45
Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna
5.31 stycznia 2024 r.
środa  godz. 15:45
Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego
6.Marzec
(termin do ustalenia – środa)
Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
7.22 kwietnia 2024 r.
poniedziałek godz. 15:45
Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna klas maturalnych
8.17 czerwca 2024 r.
poniedziałek  godz. 15:45
Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna klas I,  II  i III
9.21 czerwca 2024 r.
piątek
Zakończenie roku szkolnego 2023/24