Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kalendarz zebrań Rady Pedagogicznej

1.30 – 31.08.2021 r. godz.9:00Zebrania Rady Pedagogicznej
2.8.10.2021 r.
(piątek)
Wyjście integracyjne nauczycieli
3.Październik-Listopad
(termin do ustalenia – środa)
Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
4.26.01.2022 r. godz. 14:45
(środa)
Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna
5.28.01.2022 r. godz. 14:45 (piątek)Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej; podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego
6.Luty-Marzec
(termin do ustalenia – środa)
Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
7.25.04.2022 r. godz. 14:45 (poniedziałek)Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna klas maturalnych
8.27.04.2022 r. godz. 14:45
(środa)
Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej klas maturalnych
9.20.06.2022 r. godz. 14:45  (poniedziałek)Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna klas pierwszych, drugich i trzecich czteroletniego Liceum
10.24.06.2022 r.
(piątek)
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022