Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kalendarz zebrań Rady Pedagogicznej

1.29 – 31.08.2022 r. Zebrania Rady Pedagogicznej
2.13.10.2022 r.Wyjście integracyjne nauczycieli
3.Październik-Listopad
(termin do ustalenia – środa)
Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
4.25.01.2023 r. godz. 14:45
(środa)
Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna
5.27.01.2023 r. godz. 14:45 (piątek)Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji śródrocznej; podsumowanie pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego
6.Marzec
(termin do ustalenia – środa)
Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej
7.24.04.2023 r. godz. 14:45 (poniedziałek)Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna klas maturalnych
8.26.04.2023 r. godz. 14:45
(środa)
Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie klasyfikacji rocznej klas maturalnych
9.19.06.2023 r. godz. 14:45  (poniedziałek)Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna klas pierwszych, drugich i trzecich
10.23.06.2023 r.
(piątek)
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023