Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Program Middle Years Programme IB

Program Middle Years Programme IB MYP

Program Middle Years Programme IB MYP światowej organizacji IBO (International Baccalaureate Organization)
oferowany jest w najlepszych i najbardziej prestiżowych szkołach na świecie dla uczniów w wieku 13-17 lat.
Kształtuje on u uczniów umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów w kontekście zagadnień z realnego świata i przykłada szczególną uwagę do rozbudzania w uczniach ciekawości i dociekliwości poprzez poszukiwania, badania, krytyczne myślenie, rozwijanie świadomości międzykulturowej i komunikacji oraz odpowiedzialności za własną naukę i refleksji nad własnymi postępami. Uczniowie uczęszczający do klasy realizującej IB MYP to osoby, które posiadają szeroki zakres wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz przygotowane do kontynuowania nauki w Programie Dyplomowym IBO (IB DP).

IB MYP w pełni realizuje polską podstawę programową i doskonale przygotowuje do uczestnictwa w kolejnym etapie IB DP.

IB MYP kładzie nacisk na sposób, w jaki mają być nauczane treści, jak się mają ze sobą łączyć oraz jak poszczególne przedmioty mają ze sobą współgrać. Program zakłada potrzebę wszechstronnego kształcenia, wrażliwości międzykulturowej oraz interakcji ucznia z otoczeniem. Ponadto, jest to nauczanie holistyczne, kładące nacisk na współpracę, prezentacje, projekty, kreatywność, wolontariat (Service as Action), a także kształtowanie kompetencji kluczowych, w tym świadomość procesu własnego uczenia się i wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń związanych z tym procesem. IB MYP wspomaga również rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, którego elementy pojawiać się będą na większości przedmiotów nauczanych dwujęzycznie. Zintegrowane nauczanie zakończone jest indywidualnym projektem (Personal Project). Uczniowie realizują program w klasie pierwszej i drugiej LO i będą mogli go kontynuować naukę w Programie Dyplomowym (IB DP) w klasie trzeciej i czwartej LO. IB MYP jest doskonałym wyborem dla uczniów planujących kontynuację nauki w klasie realizującej program Matury Miedzynarodowej IB Diploma Programme.

Middle Years Programme IB

25-lecie istnienia programu MYP

25th anniversary of the IB Middle Years Programme (MYP) from International Baccalaureate on Vimeo.


Prezentacja dla rodziców – informacje o programie IB MYP w XXXIII LO

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy prezentację dotyczącą funkcjonowania Programu Juniorów Matury Międzynarodowej (IB Middle Years Programme)

Link do prezentacji


MYP Policies

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

IB_school_00703_language policy MYP

IB_school_00703_academic_honesty_policy_and_procedures

IB_school_00703_myp_special_educational_needs_policy

IB_school_00703_myp_assessment_policy